Slovensko | 417
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Servis in svetovanje
Servis vam bo dal odgovore na vaša vprašanja
glede popravila in vzdrževanja izdelka ter
nadomestnih delov. Prikaze razstavljenega
stanja in informacije glede nadomestnih delov
se nahajajo tudi na internetnem naslovu:
www.bosch-pt.com
Skupina svetovalcev podjetja Bosch vam bo z
veseljem na voljo pri vprašanjih glede nakupa,
uporabe in nastavitve izdelka in pribora.
Slovensko
Top Service d.o.o.
Celovška 172
1000 Ljubljana
Tel.: +386 (01) 5194 225
Tel.: +386 (01) 5194 205
Fax: +386 (01) 5193 407
Odlaganje
Električno orodje, pribor in embalažo je treba
dostaviti v okolju prijazno ponovno predelavo.
Plastični deli so označeni za sortiranje pri
recikliranju.
Samo za države EU:
Električnih orodij ne odlagajte
med hišne odpadke!
V skladu z Direktivo 2002/96/ES
Evropskega Parlamenta in Sveta o
odpadni električni in elektronski
opremi (OEEO) in njeni uresničitvi
v nacionalnem pravu se morajo električna
orodja, ki niso več v uporabi, ločeno zbirati ter
okolju prijazno reciklirati.
Pridržujemo si pravico do sprememb.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 417 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM