420 | Hrvatski
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
f Izradak približavajte listu pilu samo dok se
list pile vrti. Inače postoji opasnost od
povratnog udara ako bi se list pile zaglavio u
izratku.
f Električni alat koristite samo ako je ako je
radna površina do obrađivanog izratka
oslobođena od svih alata za podešavanje,
drvene strugotine, itd. Mali komadi drva ili
ostali predmeti koji bi došli u dodir sa
rotirajućim listom pile, mogli bi velikom
brzinom udariti korisnika pile.
f Pilite uvijek samo jedan izradak. Izraci
položeni jedan na drugi ili jedan pored
drugog mogli bi blokirati list pile ili bi se
tijekom piljenja mogli pomaknuti jedan
prema drugom.
f Koristite uvijek graničnik paralelnosti ili
kutni graničnik. Time se poboljšava točnost
rezanja i smanjuje mogućnost uklještenja
lista pile.
f Ako bi se list pile zaglavio, isključite
električni alat i mirno držite izradak, sve
dok se list pile ne zaustavi. Kako bi se
izbjegao povratni udar, izradak se smije
pomaknuti tek nakon zaustavljanja lista
pile. Prije ponovnog startanja električnog
alata otklonite uzrok uklještenja lista pile.
f Ne koristite tupe, napukle, savijene ili
oštećene listove pile. Listovi pile s tupim ili
pogrešno usmjerenim zubima, zbog suviše
uskog raspora piljenja uzrokuju povećano
trenje, uklještenje lista pile i povratni udar.
f Koristite uvijek listove pile odgovarajuće
veličine i odgovarajućeg steznog provrta
(npr. zvjezdasti ili okrugao). Listovi pile koji
ne odgovaraju montažnim dijelovima pile,
okretat će se ekscentrično i dovesti do
gubitka kontrole nad pilom.
f Ne koristite listove pile od visokolegiranog
brzoreznog čelika (HSS-čelika). Takvi listovi
pile mogu lako puknuti.
f List pile ne dirajte odmah nakon rada prije
nego što se ohladi. List pile se jako zagrije
kod rada.
f Električni alat nikada ne koristite bez
uložne ploče. Zamijenite neispravnu uložnu
ploču. Bez besprijekorne uložne ploče mogli
biste se ozlijediti na listu pile.
f Osigurajte izradak. Izradak stegnut pomoću
stezne naprave ili škripca sigurnije će se
držati nego s vašom rukom.
f Održavajte vaše radno mjesto čistim.
Posebno su opasne mješavine materijala.
Prašina od lakog metala može se zapaliti ili
eksplodirati.
f Nikada ne ostavljajte električni alat prije
nego što se potpuno zaustavi. Radni alat koji
se vrti pod inercijom može uzrokovati
ozljede.
f Električni alat ne koristite sa oštećenim
kabelom. Oštećeni kabel ne dodirujte i
izvucite mrežni utikač ako bi se kabel
tijekom rada oštetio. Oštećeni kabel
povećava opasnost od električnog udara.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 420 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM