Hrvatski | 423
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Opis djelovanja
Treba pročitati sve napomene o si-
gurnosti i upute. Ako se ne bi
poštivale napomene o sigurnosti i
upute to bi moglo uzrokovati strujni
udar, požar i/ili teške ozljede.
Uporaba za određenu namjenu
Električni alat kao standardni uređaj predviđen
je za uzdužno i poprečno rezanje drva, sa
ravnom linijom reza. Kod toga su mogući
horizontalni kutovi kosog rezanja od 60° do
+60°, kao i vertikalni kutovi kosog rezanja od
90° do 45°.
Učinak električnog alata je predviđen za piljenje
tvrdog i mekog drva, kao i panel ploča i ploča
iverica.
Električni alat se ne smije koristiti kao stolna
kružna pila za piljenje aluminija ili ostalih
neželjeznih metala.
Prikazani dijelovi uređaja
Numeriranje prikazanih komponenti odnosi se
na prikaz električnog alata na stranicama sa
slikama.
1 Pomični klizač
2 Produžetak stola
3 Uložna ploča
4 Klin raspora
5 Usisni nastavak na štitniku
6 Štitnik
7 Naljepnica za označavanje linije rezanja
8 Graničnik paralelnosti
9 Proširenje stola
10 Graničnik paralelnosti proširenja stola 9
11 Stol za piljenje
12 Ručno kolo za dizanje i spuštanje lista pile
13 Skala za razmak lista pile do graničnika
paralelnosti 8
14 Gumb za isključivanje u nuždi
15 Vodeći utor za graničnik paralelnosti 8
16 Kutni graničnik
17 Okasti ključ (23 mm; 13 mm)
18 Dodatni graničnik paralelnosti (aluminij)
19 Vijak za pričvršćenje spremišta lista pile
20 Provrti za montažu
21 Vodeći utor za kutni graničnik
22 Štap za pomicanje
23 Ručica za pričvršćenje produžetka stola 2
24 Ručica za fiksiranje pomičnog klizača
25 Ručica za pričvršćenje graničnika
paralelnosti 10
26 Ručica za pričvršćenje proširenja stola 9
27 Spremište dodatnog graničnika
paralelnosti 18
28 Spremište graničnika paralelnosti 8
29 Ručica za fiksiranje za namještanje
vertikalnog kuta kosog rezanja
30 Sigurnosni zaklopac prekidača za
uključivanje-isključivanje
31 Držač kabela
32 Izbacivač strugotine
33 Spremište kutnog graničnika
34 Usisno crijevo
35 Podna ploča
36 Šesterokutni vijak za pričvršćenje klina
raspora 4
37 Izrezi za uložnu ploču
38 List pile
39 Držač za klin raspora
40 Set za pričvršćenje štitnika
41 Set za pričvršćenje produžetka stola
42 Gumeni odbojnik
43 Vodilica kutnog graničnika
44 Ručica za utvrđivanje na kutnom graničniku
45 Set za pričvršćenje dodatnog graničnika
paralelnosti/kutnog graničnika
46 Stezna ručka graničnika paralelnosti
47 Profilni nosač
48 Ručica za pričvršćenje dodatnog graničnika
paralelnosti (aluminij)
49 Dodatni graničnik paralelnosti (plastika)
50 Poluga za uglavljivanje vretena
51 Stezna matica
52 Stezna prirubnica
53 Vreteno alata
OBJ_BUCH-783-003.book Page 423 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM