Hrvatski | 425
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Izjava o usklađenosti
Izjavljujemo uz punu odgovornost da je ovaj
proizvod opisan u Tehnički podaci usklađen sa
slijedećim normama ili normativnim
dokumentima: EN 61029, prema odredbama
smjernica 2004/108/EG, 98/37/EG (do
28.12.2009.), 2006/42/EG (od 29.12.2009.).
EG-ispitivanje prototipa br. 3400636.01CE od
strane ovlaštenog instituta za ispitivanje br.
2140.
Tehnička dokumentacija se može dobiti kod:
Robert Bosch GmbH, Dept. PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 04.07.2008
Montaža
f Izbjegavajte nehotično pokretanje
električnog alata. Tijekom montaže i kod
svih radova na električnom alatu, mrežni
utikač se ne smije priključiti na električno
napajanje.
Opseg isporuke
Kod toga se pridržavajte prikaza
opsega isporuke na početku
uputa za uporabu.
Prije prvog puštanja u rad električnog alata
provjerite da li su isporučeni svi dolje navedeni
dijelovi:
Stolna kružna pila
(predmontirano: proširenje stola 9, list pile
38, uložna ploča 3)
Podna ploča 35 sa predmontiranim vijcima sa
križnim prorezom
Produžetak stola 2
Set za pričvršćenje produžetka stola 41
(2 vodeća štapa, 2 vijka za osiguranje, 2
stezača, 2 kratke ručice za pričvršćenje)
Graničnici paralelnosti 8 i 10
Dodatni graničnik paralelnosti (aluminijski)
18 sa profilnim nosačem 47
Dodatni graničnik paralelnosti (plastični) 49
Kutni graničnik 16
Set za pričvršćenje dodatnog graničnika
paralelnosti 45 (4 kratka vijka, 2 dugačke
ručice za pričvršćenje 48, 2 četverokutne
matice i podložne pločice)
Štitnik 6
Set za pričvršćenje štitnika 40
(vijak, matica, podložna pločica)
Klin raspora 4 sa predmontiranim
šesterokutnim vijkom 36
Usisno crijevo 34
Štap za pomicanje 22
Okasti ključ 17
Kod izvedbi uređaja sa postoljem:
Postolje 69
(12 profili, 4 odrezivanje)
Set za pričvršćenje postolja 68
(24 vijka sa maticama za sastavljanje, 4 vijka
sa maticama za pričvršćenje električnog
alata, 4 podložne pločice)
Napomena: Kontrolirajte električni alat na
eventualna oštećenja.
Prije daljnje uporabe električnog alata, morate
zaštitne naprave ili manje oštećene dijelove
pažljivo ispitati na njihovo besprijekorno
djelovanje i za određenu namjenu. Provjerite da
li pomični dijelovi besprijekorno djeluju i da nisu
zaglavljeni ili da li su dijelovi oštećeni. Svi
dijelovi moraju biti ispravno montirani i
ispunjeni svi uvjeti kako bi se zajamčio
besprijekoran rad.
Oštećene zaštitne naprave i dijelovi moraju se
stručno popraviti ili zamijeniti u ovlaštenoj
servisnoj radionici.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
OBJ_BUCH-783-003.book Page 425 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM