428 | Hrvatski
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Preporučuje se uporaba zaštitne maske sa
filterom klase P2.
Pridržavajte se važećih propisa za obrađivane
materijale.
Usisavanje prašine/strugotine može biti
začepljeno prašinom, strugotinom ili odlomcima
izratka.
Isključite električni alat i izvucite mrežni
utikač iz utičnice.
Pričekajte da se list pile potpuno zaustavi.
Ustanovite uzrok začepljenja i otklonite ga.
Vanjsko usisavanje (vidjeti sliku h)
Priključite crijevo usisavača prašine na
izbacivač strugotine 32.
Dodatno možete za povećanje učinka
usisavanja, usisavanje prašine priključiti na
usisni nastavak 5.
U tu svrhu skinite kapu sa usisnog nastavka.
Usisavač mora biti prikladan za obrađivani
materijal.
Kod usisavanja suhe prašine ili prašine koja je
posebno opasna za zdravlje, treba koristiti
specijalni usisavač.
Stacionarna ili fleksibilna montaža
f Kako bi se ostvarilo sigurno rukovanje,
električni alat morate prije uporabe
montirati na ravnu i stabilnu radnu površinu
(npr. radni stol).
Montaža bez postolja (vidjeti sliku i)
Pričvrstite električni alat sa prikladnim
vijčanim spojem na radnu površinu. Za to
služe provrti 20.
Montaža sa postoljem
(vidjeti slike k1k3 počevši od str. 15)
Za montažu koristite set za pričvršćenje
Postolja 68. (24 vijka sa maticama za
sastavljanje, 4 vijka sa maticama za pričvršćenje
električnog alata, 4 podložne pločice)
Vijcima stegnite postolje 69. Stegnite vijke.
Pričvrstite električni alat na površinu
nalijeganja postolja. Za to služe provrti 20 na
električnom alatu, kao i ovalni otvori na
postolju.
Zamjena alata (vidjeti slike j1 j4)
f Prije svih radova na električnom alatu
izvucite mrežni utikač iz utičnice.
f Kod montaže lista pile treba koristiti
zaštitne rukavice. Kod dodirivanja lista pile
postoji opasnost od ozljeda.
Odaberite za obrađivani materijal prikladni list
pile.
Koristite samom listove pile čiji je maksimalna
dopušteni broj okretaja veći od broja okretaja
pri praznom hodu.
Koristite samo listove pile koji odgovaraju
karakterističnim podacima navedenim u ovim
uputama za uporabu i koji su ispitani prema
EN 847-1 i odgovarajuće označeni.
Demontaža lista pile
Sa okastim ključem 17 podignite uložnu
ploču 3 naprijed i uklonite je iz izreza 37.
Okrenite ručno kolo 12 u smjeru suprotnom
od kazaljke na satu do grannika, tako da se
list pile 38 nalazi u najvišoj mogućoj poziciji
iznad stola za piljenje.
Okrenite steznu maticu 51 sa okastim
ključem 17 (23 mm) i povucite istodobno
polugu za uglavljivanje vretena 50 dok ne
uskoči.
Držite polugu za uglavljivanje vretena
stegnutu i odvijte steznu maticu u smjeru
suprotnom od kazaljke na satu.
Skinite steznu prirubnicu 52.
Skinite list pile 38.
Ugradnja lista pile
Ukoliko je potrebno, prije ugradnje očistite sve
dijelove koji će se montirati.
Stavite novi list pile na steznu prirubnicu 52
vretena alata 53.
Napomena: Ne koristite premale listove pile.
Raspor između lista pile i klina raspora smije
iznositi max. 5 mm.
f Kod ugradnje pazite da se smjer rezanja
zubaca (smjer strelice na listu pile)
podudara sa smjerom strelice na štitniku!
Stavite steznu prirubnicu 52 i steznu maticu
51.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 428 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM