Hrvatski | 431
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Puštanje u rad
Uključivanje (vidjeti slike G1G2)
Crveni gumb za isključivanje u nuždi 14
pomaknite u lijevo i otvorite žuti sigurnosni
zaklopac 30.
Za puštanje u rad pritisnite na zelenu tipku za
uključivanje 60.
Zatvorite nakon toga sigurnosni zaklopac,
bez da uskoči.
Isključivanje (vidjeti sliku G3)
Pritisnite na crveni gumb za isključivanje u
nuždi 14.
Nestanak struje
Prekidač za uključivanje-isključivanje je tzv.
nulnaponska isklopka koja sprječava ponovno
pokretanje električnog alata nakon nestanak
struje (npr. izvlačenje mrežnog utikača tijekom
rada).
Za ponovno puštanje električnog alata u rad,
morate ponovno pritisnuti zelenu tipku za
uključivanje 60.
Upute za rad
Opće upute za piljenje
f Kod svih rezova mora se najprije osigurati
da list pile niti u jednom trenutku ne
dodirne graničnike ili ostale dijelove
uređaja.
Zaštitite list pile od udaraca. List pile ne izlažite
bočnom pritisku.
Klin raspora se mora podudarati sa listom pile,
kako bi se izbjeglo uklještenje izratka.
Ne obrađujte izdužene izratke. Izradak mora
uvijek imati jedan ravan rub za nalijeganje na
graničnik paralelnosti.
Štap za pomicanje uvijek spremite na električni
alat.
Električni alat ne koristite za izradu pregiba,
utora i proreza.
Označavanje linije rezanja
Nacrtajte na okrugloj žutoj naljepnici 7
debljinu lista pile.
Na taj način možete točno pozicionirati
izradak za piljenje, bez otvaranja štitnika.
Položaj rukovatelja (vidjeti sliku H)
f Nemojte stajati u liniji sa listom pile, ispred
električnog alata, nego uvijek bočno
pomaknuti od lista pile. Time je vaše tijelo
zaštićeno od mogućeg povratnog udara.
Šake, prste i ruke držite dalje rotirajućeg lista
pile.
Kod toga se pridržavajte slijedećih uputa:
Izradak držite sigurno sa obje ruke i pritisnite
ga čvrsto na stol za piljenje, posebno kod
radova bez graničnika. (vidjeti sliku I)
Za uske izratke i kod piljenja okomitih kutova
kosog rezanja obavezno koristite isporučeni
štap za pomicanje 22 i dodatni graničnik
paralelnosti 18. (vidjeti sliku J)
Maksimalna mjera izratka
Piljenje
Rezanje ravnih rezova
Namjestite graničnik paralelnosti 8 na
traženu širinu rezanja. (vidjeti Namještanje
graničnika paralelnosti, stranica 430)
Položite izradak na stol za piljenje, ispred
štitnika 6.
Toliko podignite ili spustite list pile pomoću
ručnog kola 12 da gornji zubi lista pile strše
cca. 5 mm iznad površine izratka.
Napomena: Štitnik mora biti propisno
pozicioniran. Kod piljenja mora uvijek nalijegati
na izradak.
Uključite električni alat.
Prorežite izradak jednoličnim posmakom.
Isključite električni alat i pričekajte da se list
pile potpuno zaustavi.
Vertikalni kut
kosog rezanja
max. visina izratka
[mm]
90°
75
45°
63
OBJ_BUCH-783-003.book Page 431 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM