432 | Hrvatski
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Piljenje pod vertikalnim kutom kosog rezanja
Namjestite traženi vertikalni kut kosog
rezanja. (vidjeti Namještanje vertikalnog
kuta kosog rezanja, str. 430)
Pridržavajte se radnih operacija u poglavlju
Rezanje ravnih rezova.
Na kutnom graničniku namjestiti razmak
između lista pile i dodatnog graničnika
paralelnosti (vidjeti sliku f2)
Razmak između lista pile i dodatnog graničnika
paralelnosti smije iznositi max. 15 mm.
Ako se dodatni graničnik paralelnosti 18
nalazi iza linije rezanja otpustite oba vijka
seta za pričvršćenje 45.
Pomaknite dodatni graničnik paralelnosti i
ponovno stegnite vijke.
Piljenje pod horizontalnim kutom kosog
rezanja, sa blokiranim pomičnim klizačima
Namjestite traženi horizontalni kut kosog
rezanja. (vidjeti Namještanje horizontalnog
kuta kosog rezanja, str. 429)
Kutni graničnik mora biti slobodno pomičan
u vodećem utoru 21 (lijevo ili desno). U tu
svrhu prema potrebi otpustite ručicu za
utvrđivanje 44.
Pridržavajte se radnih operacija u poglavlju
Rezanje ravnih rezova.
Piljenje pod horizontalnim kutom kosog
rezanja pomoću pomičnog klizača
Namjestite traženi horizontalni kut kosog
rezanja. (vidjeti Namještanje horizontalnog
kuta kosog rezanja, str. 429)
Pomaknite ručicu za fiksiranje 24 u desno i
povucite pomični klizač 1 prema naprijed.
(vidjeti sliku B)
Položite izradak na stol za piljenje, ispred
štitnika 6.
Pozicionirajte kutni graničnik 16 ispred
izratka u lijevom vodećem utoru 21.
Blokirajte ovaj položaj, tako da čvrsto
stegnete ručicu za utvrđivanje 44.
Pridržavajte se radnih operacija u poglavlju
Rezanje ravnih rezova.
Kontroliranje i podešavanje osnovnih
namještanja
Kako bi se postigli precizni rezovi, nakon
intenzivne uporabe morate provjeriti osnovna
podešavanja električnog alata i u danom slučaju
podesiti.
Za to je potrebno iskustvo i odgovarajući
specijalni alat.
Bosch ovlašteni servis će ove radove izvesti brzo
i pouzdano.
Namještanje standardnog kuta kosog rezanja
90° (vertikalnog)
Namjestite vertikalni kut kosog rezanja od
90°.
Provjerite:
Namjestite kutomjer na 90° i stavite ga na
stol za piljenje 11.
Krak kutomjera mora se podudarati sa listom
pile 38 po čitavoj dužini.
Podešavanje: (vidjeti sliku K)
Otpustite ručicu za fiksiranje 29 i držite list
pile pomoću ručnog kola 12 u položaju 90°.
Otpustite vijak za podešavanje 61 i ponovno
malo stegnite ručicu za fiksiranje 29.
Uvijte ili odvijte vijak za podešavanje toliko
da se krak kutomjera podudara sa listom pile
po čitavoj dužini.
Nakon toga ponovno do kraja stegnite ručicu
za fiksiranje 29.
Ako pokazivač kuta 56 nakon namještanja nije u
liniji sa znakom 90° skale 57, otpustite vijak 63
sa uobičajenim križnim odvijačem i izravnajte
pokazivač kuta uzduž znaka 90°.
Namještanje standardnog kuta kosog
rezanja 45° (vertikalnog) (vidjeti sliku K)
Odgovarajuće ponovite gore spomenute
radne operacije za vertikalni kut kosog
rezanja od 45°:
Otpustite ručicu za fiksiranje 29,
Namjestite vijak za podešavanje 62.
Kod toga se pokazivač kuta 56 ne smije ponovno
regulirati.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 432 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM