434 | Hrvatski
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Servis za kupce i savjetovanje kupaca
Naš servis će odgovoriti na vaša pitanja o
popravku i održavanju vašeg proizvoda, kao i o
rezervnim dijelovima. Crteže u rastavljenom
obliku i informacije o rezervnim dijelovima
možete naći i na našoj adresi:
www.bosch-pt.com
Tim Bosch savjetnika za kupce rado će
odgovoriti na vaša pitanja o kupnji, primjeni i
podešavanju proizvoda i pribora.
Hrvatski
Robert Bosch d.o.o
Kneza Branimira 22
10040 Zagreb
Tel.: +385 (01) 295 80 51
Fax: +386 (01) 5193 407
Zbrinjavanje
Električni alat, pribor i ambalažu treba dovesti
na ekološki prihvatljivu ponovnu primjenu.
Plastični dijelovi su označeni u svrhu recikliranja
po vrstama.
Samo za zemlje EU:
Ne bacajte električni alat u kućni
otpad!
Prema Europskim smjernicama
2002/96/EG za električne i elek-
troničke stare uređaje, električni
alati koji više nisu uporabivi
moraju se odvojeno sakupiti i dovesti na
ekološki prihvatljivu ponovnu primjenu.
Zadržavamo pravo na promjene.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 434 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM