Eesti | 439
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Reguleerige toodud järjekorras välja vertikaalne kaldenurk
(saeketas on keeratav).
Näitab tooriku maksimaalselt kõrgust vertikaalsete
standardkaldenurkade 90° ja 45° puhul.
Pöörake tähelepanu saeketta mõõtmetele. Siseava läbimõõt
peab seadme spindliga lõtkuta sobima. Ärge kasutage
kahandusdetaile ega adaptereid.
Saeketta vahetamisel jälgige, et lõikelaius ei ole väiksem ja
saeketta paksus ei ole suurem kui lõikekiilu paksus.
Näitab nurgajuhikul asuva lukustushoova funktsiooni
horisontaalse kaldenurga seadmisel.
Näitab paralleeljuhiku võimalikke asendeid tööpingi laiendusel.
Kleebise värvid vastavad eesmisel juhtvardal asuva skaala
värvidele. Skaala näitab sõltuvalt paralleeljuhiku asendist
vahemaad saekettani.
Sümbol Tähendus
1.
4.
3.
2.
Push
90°
45°
75 mm
63 mm
140mm - 250mm
220mm - 520mm
OBJ_BUCH-783-003.book Page 439 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM