440 | Eesti
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Tööpõhimõtte kirjeldus
Kõik ohutusnõuded ja juhised
tuleb läbi lugeda. Ohutusnõuete ja
juhiste eiramise tagajärjeks võib
olla elektrilöök, tulekahju ja/või
rasked vigastused.
Nõuetekohane kasutamine
Seade on statsionaarse seadmena ette nähtud
sirgjooneliste piki- ja ristlõigete tegemiseks
puidus. Seejuures on võimalik horisontaalsete
kaldenurkade60° kuni +60,° samuti
vertikaalsete kaldenurkade 90° kuni 45°
tegemine.
Seadme võimsus on kohandatud kõva ja pehme
puidu, samuti laast- ja kiudplaatide saagimiseks.
Ketassaepingina kasutamisel ei tohi seadet
kasutada alumiiniumi ja teiste värviliste
metallide saagimiseks.
Seadme osad
Seadme osade numeratsiooni aluseks on
jooniste lehekülgedel toodud numbrid.
1 Liugkelk
2 Tööpingi pikendus
3 Vaheplaat
4 Lõikekiil
5 Kettakaitse tolmuimemisliitmik
6 Kettakaitse
7 Kleebis lõikejoone märgistamiseks
8 Paralleelrakis
9 Tööpingi laiendus
10 Tööpingi laienduse paralleeljuhik 9
11 Saepink
12 Käsiratas saeketta tõstmiseks ja
langetamiseks
13 Saeketta ja paralleeljuhiku vahelise kauguse
skaala 8
14 AVARII-väljalülitusnupp
15 Paralleeljuhiku juhtsoon 8
16 Nurgajuhik
17 Silmusvõti (23 mm; 13 mm)
18 Täiendav paralleeljuhik (alumiinium)
19 Saeketta hoidiku kinnituskruvi
20 Avad montaaži jaoks
21 Nurgajuhiku juhtsoon
22 Etteandeabinõu
23 Tööpingi pikenduse kinnitushoob 2
24 Liugkelgu lukustushoob
25 Paralleeljuhiku kinnitushoob 10
26 Tööpingi laienduse kinnitushoob 9
27 Täiendava paralleeljuhiku hoidik 18
28 Paralleeljuhiku hoidik 8
29 Lukustushoob vertikaalse kaldenurga
reguleerimiseks
30 Lüliti (sisse/välja) turvaklapp
31 Toitejuhtme hoidik
32 Laastu väljaviskeava
33 Nurgajuhiku hoidik
34 Imivoolik
35 Põhjaplaat
36 Kuuskantkruvi lõikekiilu 4 kinnitamiseks
37 Avad vaheplaadi jaoks
38 Saeleh
39 Lõikekiilu kandur
40 „Kettakaitse“ kinnituskomplekt
41 „Tööpingi pikenduse“ kinnituskomplekt
42 Kummipuhver
43 Nurgajuhiku juhtsiin
44 Nurgajuhiku lukustushoob
45 „Täiendava paralleeljuhiku/nurgajuhiku“
kinnituskomplekt
46 Paralleeljuhiku lukustuspide
47 Profiilsiin
48 Täiendava paralleeljuhiku (alumiinium)
kinnitushoovad
49 Täiendav paralleeljuhik (plast)
50 Spindlilukustushoob
51 Kinnitusmutter
52 Alus-/kinnitusseib
53 Tööriista spindel
54 Horisontaalse kaldenurga lukustushoob
55 Nurgajuhiku nurganäidik
56 Nurganäidik (vertikaalne)
57 Vertikaalse kaldenurga skaala
58 Luup
OBJ_BUCH-783-003.book Page 440 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM