Eesti | 441
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
59 Saeketta ja paralleeljuhiku vahelise kauguse
skaala 10
60 Sisselülitamisnupp
61 Reguleerimiskruvi vertikaalse
standardkaldenurga 90° seadmiseks
62 Reguleerimiskruvi vertikaalse
standardkaldenurga 45° seadmiseks
63 Nurganäidiku kruvi (vertikaalne)
64 Mutter paralleeljuhiku kinnitusjõu
reguleerimiseks 8
65 Kruvid liugkelgu lõtku reguleerimiseks
66 Kruvid vaheplaadi reguleerimiseks
67 Käepideme süvendid
68 Kinnituskomplekt „Alusraam“*
69 Alusraam*
*Tarnekomplekt ei sisalda kõiki kasutusjuhendis
olevatel joonistel kujutatud või kasutusjuhendis
nimetatud lisatarvikuid. Lisatarvikute täieliku loetelu
leiate meie lisatarvikute kataloogist.
Tehnilised andmed
Andmed müra kohta
Müra mõõdetud vastavalt standardile EN 61029.
Seadme A-karakteristikuga mõõdetud müratase
on üldjuhul: helirõhu tase 97 dB(A); müravõim-
suse tase 110 dB(A). Mõõtemääramatus
K=3 dB.
Kasutage kuulmiskaitsevahendeid!
Vastavus normidele
Kinnitame ainuvastutajana, et punktis
„Tehnilised andmed“ kirjeldatud toode vastab
järgmistele standarditele või
normdokumentidele:
EN 61029 vastavalt direktiivide 2004/108/EÜ,
98/37/EÜ (kuni 28.12.2009), 2006/42/EÜ
(alates 29.12.2009).
EÜ-prototüübi kontroll nr 3400636.01CE,
kontrolli teostaja: teavitatud kontrolliasutus nr
2140.
Tehniline toimik saadaval aadressil:
Robert Bosch GmbH, Dept. PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 04.07.2008
Ketassaepink PTS 10
Tootenumber
3 603 L03 2..
Nimivõimsus
W 1400
Nimipinge
V 230
Sagedus
Hz 50
Tühikäigupöörded
min
-1
5000
Käivitusvoolupiiraja
z
Kaal EPTA-Procedure
01/2003 järgi
kg 23,5
Kaitseaste
/II
Tooriku maksimaalsed mõõtmed vt lk 448.
Andmed kehtivad nimipingetel [U] 230/240 V.
Madalamatel pingetel ja kasutusriigis spetsiifiliste
mudelite puhul võivad toodud andmed varieeruda.
Pöörake palun tähelepanu oma tööriista andmesildil
toodud tootenumbrile. Seadmete kaubanduslik
tähistus võib olla erinev.
Sobivate saeketaste mõõtmed
Saeketta läbimõõt
mm 254
Saeketta paksus
mm 1,8
Saeketta siseava
läbimõõt
mm 30
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
OBJ_BUCH-783-003.book Page 441 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM