Eesti | 443
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Kokkupanek altpoolt
Asetage seade saepingile 11.
Imivooliku monteerimine (vt joonist a)
Ühendage saeketta korpusel olev laastu
väljaviskeava ja seadme korpusel olev laastu
väljaviskeava 32 imivoolikuga 34.
Põhjaplaadi monteerimine (vt joonis b)
Asetage põhjaplaat 35 ettenähtud
väljalõigetesse nii, et ristpeakruvid lähevad
korpuse avadesse.
Põhjaplaadi kinnitamiseks pingutage
ristpeakruvid tugevasti kinni.
Kokkupanek ülaltpoolt
Keerake seade õigesse tööasendisse.
Lõikekiilu monteerimine (vt jooniseid c1c3)
Silmusvõtmega 17 kergitage vaheplaati 3
eest ja tõstke see avadest 37lja.
Keerake käsiratast 12 vastupäeva lõpuni nii,
et saeketas 38 asub saepingi kohal
kõrgeimas asendis.
Saeketta 38 keeramiseks vabastage
lukustushoob 29.
Lükake lõikekiil 4 vastavate avadega kanduri
39 aluspoltidele.
Kinnitage lõikekiil 4 kanduri 39 külge, selleks
pingutage kuuskantkruvi 36 silmusvõtmega
17 (13 mm) tugevasti kinni.
Seadke saeketas taas 90° nurga alla ja
pingutage lukustushoob 29 kinni. (vt ka
„Vertikaalsete kaldenurkade reguleerimine“,
lk 446)
Märkus: Et vältida tooriku kinnikiildumist, peab
lõikekiil olema saekettaga ühel joonel.
Lõpuks monteerige uuesti külge vaheplaat 3.
Selleks asetage vaheplaat avadesse 37 ja
seejärel suruge vaheplaati alla, kuni see
saepingis kohale fikseerub.
Kettakaitse monteerimine (vt joonist d)
Monteerimiseks kasutage kettakaitse
kinnituskomplekti 40. (kruvi, mutter, alusseib)
Lükake kruvi 40 läbi kettakaitse ja lõikekiilu
avade.
Kruvi nelikant peab haakuma kettakaitse
vastavasse avasse.
Asetage peale alusseib ja mutter.
Pingutage mutter silmusvõtmega 17 (13 mm)
nii tugevasti kinni, et kettakaitse seisab
stabiilselt igas asendis, millesse see on
seatud.
Tööpingi pikenduse monteerimine
(vt jooniseid e1e2)
Monteerimiseks kasutage tööpingi pikenduse
kinnituskomplekti 41. (2 juhtvarrast,
2 kinnituskruvi, 2 klambrit, 2 lühikest
kinnitushooba)
Lükake mõlemad juhtvardad nii, et
keermestatud ava on ees, lõpuni tööpingi
pikenduse 2 ettenähtud avadesse.
Kruvige kummipuhver 42 tööpingi pikenduse
külge.
Torgake fikseerimisklambrid juhtvarraste
avadesse.
Seejärel lükake tööpingi pikendus koos
mõlema juhtvardaga saepingi all asuvatesse
selleks ettenähtud kinnitustesse.
Keerake kruvid, mis takistavad
väljatõmbamist, selleks ettenähtud
keermestatud avasse.
Kruvige kinnitushoovad 23 saepingi all
asuvatesse vastavatesse avadesse.
Nurgajuhiku monteerimine
(vt jooniseid f1f2)
Viige nurgajuhiku 43 nurgajuhik 16 saepingi
ühte selleks ettenähtud juhtsoonde 21.
Märkus: Nurgajuhiku asendit saab fikseerida
vasakusse juhtsoonde, keerates liugkelgul
asuvat lukustushooba 44.
Monteerige täiendav alumiiniumist
paralleeljuhik 18 kaasasoleva
kinnituskomplektiga 45 nurgajuhiku külge. (2
lühikest kruvi, 2 nelikantmutrit ja alusseibid)
OBJ_BUCH-783-003.book Page 443 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM