Latviešu | 457
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
15 Vadotnes grope paralēlās vadotnes 8
pārvietošanai
16 Leņķa vadotne
17 Gredzenatslēga (23 mm; 13 mm)
18 Paralēlā palīgvadotne (alumīnija)
19 Skrūve zāģa asmens turētāja stiprināšanai
20 Atvērumi elektroinstrumenta
nostiprināšanai
21 Grope leņķa vadotnes pārvietošanai
22 Bīdstienis
23 Galviņa galda pagarinātāja 2 stiprināšanai
24 Svira pārbīdāmā galda fiksēšanai
25 Galviņa paralēlās vadotnes 10 stiprināšanai
26 Galviņa galda paplašinātāja 9 stiprināšanai
27 Paralēlās palīgvadotnes 18 turētājs
28 Paralēlās vadotnes 8 turētājs
29 Fiksējošā galviņa vertikālā zāģēšanas leņķa
iestādīšanai
30 Ieslēdzēja drošības vāciņš
31 Elektrokabeļa turētājs
32 Īscaurule skaidu izvadīšanai
33 Leņķa vadotnes turētājs
34 Uzsūkšanas šļūtene
35 Dibenplāksne
36 Skrūve ar sešstūra galvu asmens ķīļa 4
stiprināšanai
37 Izgriezumi aptverplāksnes ievietošanai
38 Zāģa asmens
39 Asmens ķīļa turētājs
40 Stiprinājuma komplekts „aizsargpārsegam“
41 Stiprinājuma komplekts „galda
pagarinātājam“
42 Gumijas buferis
43 Leņķa vadotnes vadstienis
44 Galviņa leņķa vadotnes stiprināšanai
45 Stiprinājuma komplekts „paralēlajai
palīgvadotnei/lenķa vadotnei“
46 Rokturis paralēlās vadotnes fiksēšanai
47 Profilstienis
48 Skrūves paralēlās palīgvadotnes (alumīnija)
stiprināšanai
49 Paralēlā palīgvadotne (plastmasas)
50 Svira darbvārpstas fiksēšanai
51 Piespiedējuzgrieznis
52 Balstpaplāksne/piespiedējpaplāksne
53 Darbvārpsta
54
Stiprinošā galviņa horizontālā zāģēšanas
leņķa iestādīšanai
55 Leņķa vadotnes pagrieziena leņķa rādītājs
56 Vertikālā zāģēšanas leņķa rādītājs
57 Vertikālā zāģēšanas leņķa skala
58 Lupa
59 Skala attāluma noteikšanai no zāģa asmens
līdz paralēlajai vadotnei 10
60 Ieslēgšanas taustiņš
61 Regulējošā skrūve vertikālā zāģēšanas leņķa
standarta vērtības 90° iestādīšanai
62 Regulējošā skrūve vertikālā zāģēšanas leņķa
standarta vērtības 45° iestādīšanai
63 Vertikālā zāģēšanas leņķa rādītāja skrūve
64 Uzgrieznis paralēlās vadotnes 8
nostiprināšanas spēka iestādīšanai
65 Skrūves pārbīdāmā galda spēles regulēšanai
66 Skrūves aptverplāksnes regulēšanai
67 Padziļinājumi satveršanai
68 Stiprinājuma komplekts „paliktnim“*
69 Paliktnis*
*Šeit attēlotie vai aprakstītie piederumi neietilpst
standarta piegādes komplektā. Pilns pārskats par
izstrādājuma piederumiem ir sniegts mūsu piederumu
katalogā.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 457 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM