458 | Latviešu
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Tehniskie parametri Informācija par troksni
Trokšņa parametru vērtības ir noteiktas
atbilstoši standartam EN 61029.
Elektroinstrumenta radītā pēc raksturlīknes A
izsvērtā trokšņa parametru tipiskās vērtības ir
šādas: trokšņa spiediena līmenis 97 dB(A);
trokšņa jaudas līmenis 110 dB(A). Izkliede
K=3 dB.
Nēsājiet ausu aizsargus!
Atbilstības deklarācija
Mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka sadaļā
„Tehniskie parametri“ aprakstītais izstrādājums
atbilst šādiem standartiem vai normatīvajiem
dokumentiem: EN 61029, kā arī direktīvām
2004/108/EK, 98/37/EK (līdz 28.12.2009) un
2006/42/EK (no 29.12.2009).
EK izstrādājuma parauga pārbaude Nr.
3400636.01CE, kas veikta reģistrētā pārbaudes
vietā Nr. 2140.
Tehniskā dokumentācija no:
Robert Bosch GmbH, Dept. PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 04.07.2008
Galda ripzāģis PTS 10
Izstrādājuma numurs
3 603 L03 2..
Nominālā patērējamā
jauda
W 1400
Nominālais
spriegums
V 230
Frekvence
Hz 50
Griešanās ātrums
brīvgaitā
min.
-1
5000
Palaišanas strāvas
ierobežošana
z
Svars atbilstoši
EPTA-Procedure
01/2003
kg 23,5
Elektroaizsardzības
klase
/II
Maksimālie apstrādājamā priekšmeta izmēri ir sniegti
lappusē 465.
Šādi parametri tiek nodrošināti pie nominālā elektroba-
rošanas sprieguma [U] 230/240 V. Iekārtām, kas pare-
dzētas zemākam spriegumam vai ir modificētas
atbilstoši nacionālajiem standartiem, šie parametri var
atšķirties.
Lūdzam vadīties pēc elektroinstrumenta izstrādājuma
numura. Atsevišķiem izstrādājumiem tirdzniecības
apzīmējumi var mainīties.
Piemērotu zāģa asmeņu izmēri
Zāģa asmens diametrs
mm 254
Zāģa asmens pamatnes
biezums
mm 1,8
Centrālā atvēruma
diametrs
mm 30
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
OBJ_BUCH-783-003.book Page 458 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM