472 | Lietuviškai
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Simboliai
Žemiau pateikti simboliai gali būti svarbūs naudojant jūsų elektrinį įrankį. Prašome įsiminti simbolius
ir jų reikšmes. Teisinga simbolių interpretacija padės geriau ir saugiau naudotis elektriniu įrankiu.
Simbolis Reikšmė
f Naudokite klausos apsaugos priemones. Dėl triukšmo
poveikio galima prarasti klausą.
f Dirbkite su apsaugine kauke.
f Dirbkite su apsauginiais akiniais.
f Pavojinga zona! Rankas, pirštus ir plaštakas laikykite
toliau nuo šios zonos.
Tik ES šalims:
Nemeskite elektrinių įrankių į buitinių atliekų konteinerius!
Pagal Europos direktyvą 2002/96/EB dėl elektros ir
elektroninės įrangos atliekų ir šios direktyvos perkėlimo į
nacionalinę teisę aktus, naudoti nebetinkami elektriniai įrankiai
turi būti surenkami atskirai ir perdirbami aplinkai
nekenksmingu būdu.
Rodo reguliavimo ratuko sukimo kryptį, norint pjūklo diską
nuleisti (Transportavimo padėtis) ir pakelti (Darbinė padėtis).
OBJ_BUCH-783-003.book Page 472 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM