Lietuviškai | 473
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Įstrižo pjūvio vertikalioje plokštumoje kampą (pjūklo diską
galima palenkti) nustatykite nurodyta eilės tvarka.
Rodo didžiausią leistiną ruošinio aukštį, esant standartiniams
įstrižo pjūvio kampams vertikalioje plokštumoje 90° ir 45°.
Atkreipkite dėmesį į pjūklo disko matmenis. Kiaurymės
skersmuo turi tiksliai atitikti prietaiso suklį. Nenaudokite
tvirtinamųjų elementų ar adapterių.
Keisdami pjūklo diską stebėkite, kad pjūvio plotis nebūtų
mažesnis už skeliamojo peilio storį, o pjūklo disko korpuso
storis už jį nebūtų didesnis.
Rodo fiksuojamosios rankenėlės poveikį kampiniam ribotuvui
nustatant įstrižo pjūvio kampą horizontalioje plokštumoje.
Rodo galimas lygiagrečiosios atramos padėtis ant stalo
platinamosios dalies.
Lipduko spalvos sutampa su skalės ant priekinio kreipiamojo
strypo spalvomis. Priklausomai nuo lygiagrečiosios atramos
padėties, skalė rodo atstumą iki pjūklo disko.
Simbolis Reikšmė
1.
4.
3.
2.
Push
90°
45°
75 mm
63 mm
140mm - 250mm
220mm - 520mm
OBJ_BUCH-783-003.book Page 473 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM