Lietuviškai | 475
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
46 Lygiagrečiosios atramos fiksuojamoji
rankenėlė
47 Profiliuotas bėgelis
48 Papildomos lygiagrečiosios atramos
(aliuminio) tvirtinamosios rankenėlės
49 Papildoma lygiagrečioji atrama (plastikinė)
50 Suklio fiksatoriaus svirtelė
51 Prispaudžiamoji veržlė
52 Tvirtinamoji/prispaudžiamoji jungė
53 Įrankio suklys
54 Fiksuojamoji rankenėlė įstrižo pjūvio kampui
nustatyti (horizontalioje plokštumoje)
55 Kampo žymeklis ant kampinio ribotuvo
56 Kampo žymeklis (vertikalioje plokštumoje)
57 Įstrižo pjūvio kampo skalė (vertikalioje
plokštumoje)
58 Lupa
59 Skalė pjūklo disko atstumui iki
lygiagrečiosios atramos nustatyti 10
60 Įjungimo mygtukas
61 Reguliavimo varžtas standartiniam 90°
įstrižo pjūvio kampui vertikalioje
plokštumoje nustatyti
62 Reguliavimo varžtas standartiniam 45°
įstrižo pjūvio kampui vertikalioje
plokštumoje nustatyti
63 Kampo žymeklio varžtas (vertikalioje
plokštumoje)
64 Veržlė lygiagrečiosios atramos 8 įveržimo
jėgai nustatyti
65 Slankiojo bėgelio tarpelio reguliavimo
varžtas
66 Įstatomosios plokštelės reguliavimo varžtai
67 Išėmos prietaisui nešti
68 Tvirtinamųjų dalių rinkinys „Rėmas“*
69 Rėmas*
*Pavaizduoti ar aprašyti priedai į tiekiamą standarti
komplektą neįeina. Visą papildomą įrangą rasite mūsų
papildomos įrangos programoje.
Techniniai duomenys
Informacija apie triukšmą
Triukšmo matavimų vertės nustatytos pagal
EN 61029.
Pagal A skalę išmatuotas elektrinio įrankio
triukšmo lygis tipiniu atveju siekia: garso slėgio
lygis 97 dB(A); garso galios lygis 110 dB(A).
Paklaida K=3 dB.
Dirbkite su klausos apsaugos priemonėmis!
Stalinės diskinės pjovimo
staklės
PTS 10
Gaminio numeris
3 603 L03 2..
Nominali
naudojamoji galia
W 1400
Nominalioji įtampa
V 230
Dažnis
Hz 50
Tuščiosios eigos
sūkių skaičius
min
-1
5000
Paleidimo srovės
ribotuvas
z
Svoris pagal
„EPTA-Procedure
01/2003“
kg 23,5
Apsaugos klasė
/II
Didžiausi ruošinio matmenys nurodyti psl. 483.
Pateikti duomenys galioja tuo atveju, kai nominali įtam-
pa [U] yra lygi 230/240 V. Esant mažesnei įtampai, o
taip pat priklausomai nuo elektrinio įrankio modifikaci-
jos šie duomenys gali skirtis nuo aukščiau pateiktųjų.
Atkreipkite dėmesį į jūsų elektrinio įrankio gaminio
numerį, nes kai kurių elektrinių įrankių modelių
pavadinimai gali skirtis.
Tinkamų pjūklo diskų matmenys
Pjūklo disko skersmuo
mm 254
Pjūklo disko korpuso
storis
mm 1,8
Kiaurymės skersmuo
mm 30
OBJ_BUCH-783-003.book Page 475 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM