476 | Lietuviškai
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Atitikties deklaracija
Atsakingai pareiškiame, kad skyriuje „Techniniai
duomenys“ aprašytas gaminys atitinka žemiau
pateiktas normas arba norminius dokumentus:
EN 61029 pagal direktyvų 89/336/EEB,
98/37/EB (iki 2009-12-28), 2006/42/EB (nuo
2009-12-29) reikalavimus.
EB tipo tyrimo Nr. 3400636.01CE, tikrino
notifikuota patikros įstaiga Nr. 2140.
Techninė byla laikoma:
Robert Bosch GmbH, Dept. PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 04.07.2008
Montavimas
f Venkite netikėto elektrinio įrankio
įsijungimo. Atliekant montavimo ir visus
kitus elektrinio įrankio reguliavimo ar
priežiūros darbus kištuką į elektros tinklą
jungti draudžiama.
Tiekiamas komplektas
Tuo tikslu žr. tiekiamo
komplekto paveikslus,
pateiktus naudojimo
instrukcijos pradžioje.
Prieš pradėdami elektrinį įrankį pirmą kartą
eksploatuoti patikrinkite, ar komplekte yra visos
žemiau nurodytos dalys:
Stalinės diskinės pjovimo staklės
(iš anksto sumontuota: stalo platinamoji
dalis 9, pjūklo diskas 38, įstatomoji plokštelė
3)
Pagrindo plokštė 35 su įsuktais varžtais
kryžmine galvute
Stalo ilginamoji dalis 2
Tvirtinamųjų dalių rinkinys „Stalo ilginamoji
dalis“ 41 (2 kreipiamieji strypai, 2 varžtai
užfiksavimui, 2 spaustukai, 2 trumpos
tvirtinamosios rankenėlės)
Lygiagrečiosios atramos 8 ir 10
Papildoma lygiagrečioji atrama (aliuminio)
18 su profiliuotu bėgeliu 47
Papildoma lygiagrečioji atrama (plastikinė)
49
Kampinis ribotuvas 16
Tvirtinamųjų dalių rinkinys „Papildoma
lygiagrečioji atrama“45 (4 trumpi varžtai, 2
ilgos tvirtinamosios rankenėlės 48, 2
keturbriaunės veržlės ir poveržlės)
Apsauginis gaubtas 6
Tvirtinamųjų dalių rinkinys „Apsauginis
gaubtas“ 40
(varžtas, veržlė, poveržlė)
Skeliamasis peilis 4 su įsuktu šešiabriauniu
varžtu 36
Nusiurbimo žarna 34
Stumiamasis strypelis 22
Žiedinis veržliaraktis 17
Kai prietaisas su rėmu:
Rėmas 69
(12 profiliai, 4 gaubteliai)
Tvirtinamųjų dalių rinkinys „Rėmas“ 68
(24 varžtai su veržlėmis, skirti prietaisui
sumontuoti, 4 varžtai su veržlėmis
elektriniam įrankiui pritvirtinti, 4 poveržlės)
Nuoroda: patikrinkite, ar elektrinis įrankis
nepažeistas.
Prieš pradėdami prietaisą naudoti būtinai
patikrinkite, ar apsauginiai įtaisai bei truputį
pažeistos elektrinio įrankio dalys veikia
nepriekaištingai ir atlieka savo funkcijas.
Patikrinkite, ar judančios dalys nepriekaištingai
veikia ir nestringa, ar jos nepažeistos. Kad
elektrinis įrankis nepriekaištingai veiktų, visos
dalys turi būti tinkamai sumontuotos ir atitikti
visus reikalavimus.
Pažeisti apsauginiai įtaisai ir dalys turi būti tinka-
mai suremontuoti ar pakeisti įgaliotose speciali-
zuotose dirbtuvėse.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
OBJ_BUCH-783-003.book Page 476 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM