478 | Lietuviškai
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Uždėkite poveržlę ir veržlę.
Žiediniu veržliarakčiu 17 (13 mm) užveržkite
veržlę taip tvirtai, kad apsauginis gaubtas
laikytųsi bet kurioje nustatytoje padėtyje.
Stalo ilginamosios dalies montavimas
(žr. pav. e1e2)
Montuodami naudokite tvirtinamųjų dalių rinkinį
„Stalo ilginamoji dalis“ 41. (2 kreipiamieji
strypai, 2 varžtai užfiksavimui, 2 spaustukai,
2 trumpos tvirtinamosios rankenėlės)
Stumkite abu kreipiamuosius strypus iki
atramos su sriegine kiauryme pirmyn į
specialias kiaurymes, esančias stalo
ilginamojoje dalyje 2.
Prie stalo ilginamosios dalies prisukite
guminį amortizatorių 42.
Kad užfiksuotumėte, į kreipiamųjų strypų
kiaurymes įstatykite spaustukus.
Tada stalo ilginamąją dalį su abiem
kreipiamaisiais strypais įstumkite į jiems
skirtus po pjovimo stalu esančius laikiklius.
Kad apsaugotumėte nuo ištraukimo, į tam
skirtas sriegines kiaurymes įsukite varžtus.
Įsukite tvirtinamąsias rankenėles 23 į joms
skirtas po pjovimo stalu esančias sriegines
kiaurymes.
Kampinio ribotuvo montavimas
(žr. pav. f1f2)
Stumkite kampinio ribotuvo 16 bėgelį 43 į
vieną iš tam skirtų pjovimo stalo kreipiamųjų
griovelių 21.
Nuoroda: Kampinio ribotuvo padėtį ant
slankiojo bėgelio kairiajame kreipiamajame
griovelyje galima užfiksuoti sukant fiksuojamąją
rankenėlę 44.
Prie kampinio ribotuvo pritvirtinkite
papildomą lygiagrečiąją atramą 18
aliuminio, naudodamiesi kartu tiekiamu
tvirtinamųjų dalių rinkiniu 45. (2 trumpi
varžtai, 2 keturbriaunės veržlės ir poveržlės)
Nuoroda: Patikrinkite, ar papildoma
lygiagrečioji atrama visiškai prigludusi prie
pjovimo stalo.
Atstumas tarp pjūklo disko ir papildomos
lygiagrečiosios atramos turi būti ne didesnis
kaip 15 mm.
Lygiagrečiosios atramos montavimas
(žr. pav. g1g3)
Lygiagrečiąją atramą 8 galima montuoti pjūklo
disko kairėje arba dešinėje.
Įsukite fiksuojamąją rankenėlę 46 į specialią,
lygiagrečiosios atramos priekyje esančią
srieginę kiaurymę.
Lygiagrečiąją atramą ant pjovimo stalo
pirmiausia uždėkite užpakalinėje dalyje. Tada
įstatykite lygiagrečiąją atramą į kreipiamąjį
griovelį 15
.
Dabar lygiagrečiąją atramą galima pagal
poreikį pastumti.
Kad užfiksuotumėte lygiagrečiąją atramą,
paspauskite fiksuojamąją rankenėlę 46
žemyn.
Norėdami pjauti siaurus ruošinius ir atlikti
įstrižus pjūvius vertikalioje plokštumoje,
papildomą lygiagrečiąją atramą 18 iš aliuminio
turite primontuoti prie lygiagrečiosios atramos
8.
Tokiu atveju papildomą lygiagrečiąją atramą 49
iš plastiko galite primontuoti prie kampinio
ribotuvo.
Stumkite profiliuotą bėgelį 47 į griovelį
trumpojoje papildomos lygiagrečiosios
atramos 18 pusėje.
Profiliuotą bėgelį prieš lygiagrečiąją atramą 8
nustatykite taip, kad abiejų dalių kiaurymės
sutaptų.
Stumkite tvirtinamąsias rankenėles 48 per
šonines kiaurymes ant lygiagrečiosios
atramos ir tvirtai jas užveržkite.
Norėdami pjauti aukštus, siaurus ruošinius,
papildomą lygiagrečiąją atramą 18 iš aliuminio
turite primontuoti tiesiai prie lygiagrečiosios
atramos 8.
Papildomą lygiagrečiąją atramą 18 dviem
keturbriaunėmis veržlėmis iš tvirtinamųjų
dalių rinkinio 45 ir tvirtinamosiomis
rankenėlėmis 48 pritvirtinkite tiesiai prie
lygiagrečiosios atramos 8.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 478 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM