482 | Lietuviškai
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Papildomos lygiagrečiosios atramos
nustatymas
Norėdami pjauti siaurus ruošinius ir atlikti
įstrižus pjūvius vertikalioje plokštumoje,
papildomą lygiagrečiąją atramą 18 iš aliuminio
turite primontuoti prie lygiagrečiosios atramos
8. (žr. pav. g2)
Pjaunant trumpus ruošinius, jie gali įstrigti tarp
lygiagrečiosios atramos ir pjūklo disko, aukštyn
kylantis pjūklo diskas juos gali užkabinti ir
išsviesti.
Todėl papildomą lygiagrečiąją atramą
nustatykite taip, kad kreipiamosios galas būtų
tarp pjūklo disko labiausiai priekyje esančio
danties ir pjūklo disko vidurio.
Tuo tikslu atlaisvinkite tvirtinamąsias
rankenėles 48 ir atitinkamai pastumkite
lygiagrečiąją atramą 18.
Vėl tvirtai priveržkite rankenėles.
Norėdami pjauti aukštus, siaurus ruošinius,
papildomą lygiagrečiąją atramą 18 iš aliuminio
turite primontuoti tiesiai prie lygiagrečiosios
atramos 8. (žr. pav. g3)
Paruošimas naudoti
Įjungimas (žr. pav. G1G2)
Pastumkite raudoną AVARINIO IŠJUNGIMO
mygtuką 14 į kairę ir atidarykite geltoną
apsauginį dangtelį 30.
Norėdami įjungti, paspauskite žalią įjungimo
mygtuką 60.
Tada apsauginį dangtelį uždarykite
neužfiksuodami.
Išjungimas (žr. pav. G3)
Paspauskite raudoną AVARINIO IŠJUNGIMO
mygtuką 14.
Elektros srovės dingimas
Įjungimo ir išjungimo jungiklis yra vadinamasis
nulinės įtampos jungiklis, kuris dingus elektros
srovei (pvz., jei prietaisui veikiant iš lizdo
ištraukiamas kištukas) neleidžia elektriniam
prietaisui automatiškai įsijungti.
Po to, norėdami elektrinį įrankį vėl įjungti, turite
dar kartą paspausti žalią įjungimo mygtuką 60.
Darbo patarimai
Bendrosios pjovimo nuorodos
f Prieš pradėdami pjauti įsitikinkite, kad
pjūklo diskas negalės paliesti nei atraminio
bėgelio, nei kitų prietaiso dalių.
Saugokite pjūklo diską nuo smūgių ir
sutrenkimų. Nespauskite pjūklo disko iš šono.
Kad skelimasis peilis neužstrigtų ruošinyje, jis
turi būti vienoje ašyje su pjūklo disku.
Neapdorokite persikreipusių ruošinių. Ruošinys
turi būti su lygiu kraštu, kad jį būtų galima
priglausti prie lygiagrečiosios atramos.
Stumiamąjį strypelį visada laikykite prie
elektrinio prietaiso.
Nenaudokite elektrinio prietaiso grioveliams,
išdrožoms ar išpjovoms pjauti.
Pjovimo linijos žymėjimas
Ant apskrito geltono lipduko 7 pažymėkite
pjūklo disko storį.
Taip, neatidarydami apsauginio gaubto,
galėsite tiksliai nustatyti ruošinio pjovimo
padėtį.
Dirbančiojo padėtis (žr. pav. H)
f Nestovėkite priešais elektrinį įrankį vienoje
linijoje su pjūklo disku, visada stovėkite nuo
pjovimo disko pasitraukę į šoną. Taip jūsų
kūnas bus apsaugotas nuo galimos
atatrankos.
Rankas ir pirštus laikykite toliau nuo
besisukančio pjūklo disko.
Laikykitės šių nurodymų:
Tvirtai laikykite ruošinį abiem rankomis ir
spauskite į pjovimo stalą, ypač jei dirbate be
atramos. (žiūr. pav. I)
Norėdami pjauti siaurus ruošinius arba atlikti
įstrižus pjūvius vertikalioje plokštumoje,
visada naudokite kartu tiekiamą stumiamąjį
strypelį 22 ir papildomą lygiagrečiąją atramą
18. (žiūr. pav. J)
OBJ_BUCH-783-003.book Page 482 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM