Lietuviškai | 483
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Didžiausi ruošinio matmenys
Pjovimas
Tiesių pjūvių pjovimas
Nustatykite lygiagrečiąją atramą 8 norimam
pjūvio pločiui. (žr. „Lygiagrečiųjų atramų
nustatymas“, 481 psl.)
Padėkite ruošinį ant pjovimo stalo priešais
apsauginį gaubtą 6.
Reguliavimo ratuku 12 pakelkite arba
nuleiskite pjūklo diską tiek, kad viršutiniai
pjūklo dantys apie 5 mm būtų išlindę virš
ruošinio paviršiaus.
Nuoroda: Įsitikinkite, kad apsauginis gaubtas
yra tinkamoje padėtyje. Pjaunant jis visada turi
būti prigludęs prie ruošinio.
Prietaisą įjunkite.
Pjaukite ruošinį tolygia pastūma.
Išjunkite elektrinį įrankį ir palaukite, kol
pjūklo diskas visiškai sustos.
Įstrižų pjūvių vertikalioje plokštumoje
pjovimas
Nustatykite norimą įstrižo pjūvio vertikalioje
plokštumoje kampą. (žr. „Įstrižo pjūvio
kampo nustatymas vertikalioje
plokštumoje“, 481 psl.)
Atlikite atitinkamus skyriuje „Tiesių pjūvių
pjovimas“ nurodytus veiksmus.
Atstumo tarp pjūklo disko ir papildomos
lygiagrečiosios atramos prie kampinio
ribotuvo nustatymas (žr. pav. f2)
Atstumas tarp pjūklo disko ir papildomos
lygiagrečiosios atramos turi būti ne didesnis
kaip 15 mm.
Jei papildoma lygiagrečioji atrama 18 yra už
pjovimo linijos, atlaisvinkite abu tvirtinamųjų
dalių rinkinio varžtus 45.
Pastumkite papildomą lygiagrečiąją atramą ir
vėl tvirtai užveržkite varžtus.
Įstrižų pjūvių horizontalioje plokštumoje
pjovimas su fiksuotu slankiuoju bėgeliu
Nustatykite norimą įstrižo pjūvio kampą
horizontalioje plokštumoje. (žr. „Įstrižo
pjūvio kampo nustatymas horizontalioje
plokštumoje“, 481 psl.)
Kampinė atrama kreipiamajame griovelyje 21
(kairėje arba dešinėje) turi laisvai judėti. Tuo
tikslu, jei reikia, atlaisvinkite fiksuojamąją
rankenėlę 44.
Atlikite atitinkamus skyriuje „Tiesių pjūvių
pjovimas“ nurodytus veiksmus.
Įstrižų pjūvių horizontalioje plokštumoje
pjovimas su slankiuoju bėgeliu
Nustatykite norimą įstrižo pjūvio kampą
horizontalioje plokštumoje. (žr. „Įstrižo
pjūvio kampo nustatymas horizontalioje
plokštumoje“, 481 psl.)
Atlenkite fiksuojamąją svirtelę 24 į dešinę ir
stumkite slankųjį bėgelį 1 pirmyn.
(žiūr. pav. B)
Padėkite ruošinį ant pjovimo stalo priešais
apsauginį gaubtą 6.
Padėkite kampinę atramą 16 priešais ruoši
kairiajame kreipiamajame griovelyje 21.
Užfiksuokite šioje padėtyje, t. y. tvirtai
užveržkite rankenėlę
44.
Atlikite atitinkamus skyriuje „Tiesių pjūvių
pjovimas“ nurodytus veiksmus.
Pagrindinių nustatymų patikrinimas ir
reguliavimas
Norint užtikrinti, kad pjūviai būtų tikslūs, po
intensyvaus prietaiso naudojimo turite patikrinti
pagrindinius prietaiso nustatymus ir, jei reikia,
nustatyti iš naujo.
Norint tai atlikti, reikia turėti patirties ir
specialių įrankių.
Bosch elektrinių įrankių remonto dirbtuvių
specialistai šį darbą atliks greitai ir patikimai.
Įstrižo pjūvio
kampas vertikalioje
plokštumoje
maks. ruošinio
aukštis [mm]
90°
75
45°
63
OBJ_BUCH-783-003.book Page 483 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM