PS1082T 1U POE вч вы щ
Оо:
PoE тч е PS1082T, оотеттущ тдту IEEE802.3at, оепечет
утот уке PoE пте  то до  ето. П тотчеко
оуе подклчеоо утот е ук PoE, пте чее
оотеттущ пот е подёт. луче подклче утот  PoE пте
де пеедт по одоу кел, что ущетео окщет тт 
дополтелое ооудое  от ло л.
Ооеннот:
Поддек тдт PoE IEEE 802.3at
Поддек 10/100 т/ fast Ethernet
8 пото PoE 100 т/ Auto-MDIX, 1 gigabit uplink 1 gigabit SFP пот
Uplink/SFP пот ел полот одоеео
тое точк пт
Оепечет до 30 т  кд PoE пот
Атотчекое опеделее PoE утот
Попук пооот 5.6 /
Пеедч д: 100 т/ / 148,800 pps; 10 т/ / 14,880 pps
LED дкто: пте, PoE, 100 т/, лк/ктот
Wire-speed Performance дл оепече кло коот чекоо
оеде Store-and-forward switching method
плее поток д  ее Half-Duplex етодо Backpressure
IEEE802.3x плее поток д  ее Full-Duplex
Спел теоло поолет е подт пте  еполуее пот,
л п подклче е PoE утот
еоло Plug and Play
Стч оо отот  току
Пот уток полое. е удет токе пооо
оепече  ете потоколо
т  од