1. Фронтальды камера
2. Құлаққап ағытпасы
3. Динамик
4. USB ағытпасы
5. Дауысты реттеу пернесі
6. Қосу/сөнд. пернесі
7. Дисплей
ЖҰМЫСТЫҢ БАСТАЛУЫ
Аккумуляторды қуаттау
Смартфонды алғаш рет қосар алдында және құрылғы
ұзақ уақыт сақталғаннан кейін жеткізу жиынтығына
кіретін желілік қуат адаптерінің көмегімен батареяны
толық қуаттап алыңыз.
1. Смартфонды USB-кабельдің көмегімен желілік
адаптерге қосыңыз.
2. Қуат адаптерін желілік розеткаға қосыңыз –
аккумулятор қуаттала бастайды.
Смартфонды күйіне келтіру
SIM-картаны орнату
Кұрылғы күту режимінде екі SIM-карталардың бір мезгіл-
де жұмыс істеуін қолдайды. смартфонды өшіріңіз және
оны зарядталып жатыр, егер тегін шығарып алыңыз.
Содан кейін батарея қақпағын ашыңыз.
Егер қажет болса, суретте көрсетілгендей SIM-картаны
орнату, екінші SIM-картаны орнату.
Бұрандаларды қатайтыңыз. USB және 3.5mm коннек-
торына бақылау үшін сенімді болуы резеңке тығынмен
тығыз жабық болды.
SIM-картаны алу
SIM-карталардың қандай да біреуін алып тастар алдында
телефонды өшіріңіз және батареясын алыңыз. SIM-картаны
алу үшін карта ұстағыштан шыққанға дейін оны жәй ғана
тартыңыз.