оның әрі қарай кепілдік қызмет көрсетуден алып тасталуына
әкеп соғуы мүмкін.
Пайдаланушы нұсқаулығының электрондық нұсқасы www.
vertex-digital.ru сайтында орналастырылған.
VERTEX авторластырылған сервистік орталықтардың толық
тізімін сондай-ақ www.vertex-digital.ru сайтынан қарауға
болады.
Кепілдік ақпарат
Кепілдік телефонды сатып алған кезден бастап күшіне
енеді. Аталған жинақталымды ауыстырған жағдайда оларға
жаңа кепілдік мерзім белгіленбейді.
Кепілдік мерзімдер:
• Негізгі бұйым – 12 (он екі) ай.
• Батарея және қуаттау құрылғысы – 6 (алты) ай.
• Басқа аксессуарлар – 3 (үш) ай.
1. Бұл кепілдік өндірушінің кінәсінен болған ақаулар
мен бұзылуларға ғана қолданылады.
2. Өндіруші негізгі бұйымға пайдалану ережелері
сақталған жағдайда бұйым дайындалған күннен
бастап – 2 (Екі) жыл қызмет ету мерзімін белгілейді.
Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғанда өндіруші
алдын алу жұмыстарын жүргізу және бұйымның
одан әрі қауіпсіз пайдаалнылуы жөнінде кеңестер
алу үшін Авторластырылған Сервистік Орталыққа
(АСО) жүгінуге кеңес береді.
3. Егер ақаулық клиент құрылғыны пайдалану ереже-
лерін бұзу нәтижесінде туындаса (мысалы, механи-
калық бұзылулар немесе ылғал тию нәтижесінде),
кепілдік қызмет ету құқығынан айрылады.
4. Сатып алынған тауарда жетіспеушіліктерді байқаған
жағдайда тұтынушы талап ету тізімі мен тәртібі
«тұтынушылардың құқығын қорғау туралы» РФ
Заңында белгіленген талаптар қоюға құқылы.
5. Құрылғыны пайдаланар алдында қоса берілген
пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз
және оны қатаң сақтаңыз.