C. 76-77 - ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА
C. 78-81 - ҚОЛДАНУ ЖӘНЕ ЖҰМЫСЫ
C. 82 - ҚОСУ/ӨШІРУ МӘЗІРІ
C. 83 - «БАПТАУЛАР» МӘЗІРІ
C. 84-89 - «ҚОЛМЕН БАПТАУ» МӘЗІРІ
C. 90-93 - ИНГРЕДИЕНТТЕРГЕ НЕГІЗДЕЛГЕН РЕЦЕПТЕР
C. 94-97 - РЕЦЕПТЕР
C. 98 - 17 СТРАНИЦА ИНГРЕДИЕНТТЕР
C. 99 - РЕЦЕПТІЛЕР ТІЗІМІ
C. 100-103 - «СҮЙІКТІ ТАҒАМДАР» МӘЗІРІ
C. 104-109 - ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТУ
C. 110 -
АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ
KK