   - 5
Fujitsu Technology Solutions 129
&   ! }     `   
 ?$ $~~ `  ?#$` (,  ).
 #> > (,   , {  
` ?,    >  
) ?> $ #^ , # 
` 
$ $  ?  `$,   # ?
,      ~ Service Desk.
_  $ ` #  ? 
?` . #     . ]
?~     > $ # ?^  >
?$  ?#> ^#>
.
   $  # , ^~
^~ . } #  ~ ?$
$#  `   ~#>  
$ ( , ).
 $ { ($) # $?  
   `   $? "`" #>
$?.
  
{   {  ( 0°Landscape).
~ ` #`       .
 {    .     
    # .
_#      $^  ^
.  $?$ #  #>
,
$#>  $ ?, $ ^ 
>,    ,  .
$'>':% G'<
 > ?  { $  ?, >~ 
 . ] ?> $# ?, >~`  #
 , ?> ?^ ^~ # $.
  $  ? #  
IEC60320/CEE-22.
|?    VDE (@^$ > {>)
 `  `$ (HAR). }  ?
?  
$  VDE  HAR.
 , #>  #>  > >  .., 
$ #> ?   SVT  SJT.
] #? ? ?>  ?>#   #
` .
] ?> $  ? $ `  
#  # 
3-^# # ?  $~#
.