Mac Audio pyramid 3000 Инструкция по эксплуатации онлайн [6/12]
6
TISZTELT VÁSÁRLÓNK!
Gratulálunk a MAC AUDIO autóhifitermékének
megvásárlásához.
Kérjük, termékünk optimális és zavartalan
működtetése érdekében olvassa át figyelmesen ezt az
útmutatót. A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.
A MÉLYSUGÁRZÓ ELHELYEZÉSE ÉS RÖGZÍTÉSE
Ügyeljen arra, hogy a mélysugárzó doboza sík felületre
feküdjön fel. A membránokat (vagy adott esetben a
basszreflex csövet) nem szabad közvetlenül a jármű belső
falára illeszteni.
A mélysugárzót úgy rögzítse, hogy az ne csúszhasson
el. A hirtelen sebességváltozások (pl. vészfékezés)
miatti károkra nem terjed ki az általunk nyújtott
garancia.
CSATLAKOZTATÁS A TELJESÍTMÉNYERŐSÍTŐHÖZ
(1. ÁBRA)
A mélysugárzót mindenképpen külső
teljesítményerősítőhöz kell csatlakoztatni. Ez a szükséges
elektromos teljesítményt tudja nyújtani, és megfelelő
dinamikatartalékkal rendelkezik. Az erősítőhöz tartozó
útmutatóban a mélysugárzó bekötési rajzát is megtalálja.
AZ ALKALMAZANDÓ KÁBEL
Ahhoz, hogy a teljesítmény kis veszteséggel és
üzembiztosan eljusson az erősítőtől a mélysugárzóhoz,
a hangszórókábel kiválasztásakor vegye figyelembe,
hogy 3 méternél nagyobb kábelhossz esetén
2 x 4 mm²-es keresztmetszetre van szükség. Ha a kábel
rövidebb, 2 x 2,5 mm²-es keresztmetszet is elegendő.
A kábelt zárlatbiztosan helyezze el úgy, hogy az soha
ne csípődhessen be fém alkatrészek közé. Győződjön
meg arról, hogy a kapcsok a hangszóróknál szilárdan
meg vannak-e szorítva; az érintkezést rendszeres
időközönként vizsgálja meg.
A MÉLYSUGÁRZÓ POLARITÁSA
Mivel az egyes járművekben eltérőek a térviszonyok, a
mélysugárzó helyes polaritását leginkább kipróbálással
lehet meghatározni. Ehhez jól ismert zenei anyagot
használjon, és válassza ki azt a beállítást, amely a
leginkább megfelel Önnek. Némely rádiónál, illetve
tunernél/erősítőnél a polaritást magán a készüléken is
be lehet állítani (fázis). A polaritás felcserélése 180 fokos
fáziseltolásnak felel meg.
BÄSTA KUND,
Vi gratulerar dig till ditt köp av denna MAC AUDIO bil-
HiFi-produkt.
Läs igenom denna bruksanvisning noggrant för att
garantera att produkten fungerar optimalt och utan
störningar . Med reservation för tekniska ändringar.
PLACERA OCH FÄSTA SUBWOOFERN
Se till att subwooferlådan ligger på en jämn yta. Membranet
(och ev. även basreflexröret) bör inte vara placerat direkt
intil fordonets innerväggar.
Fäst alltid din subwoofer så att den inte kan
rubbas. Skador som har uppstått pga. plötsliga
hastighetsförändringar (t ex kraftig bromsning) täcks
inte av garantin.
ANSLUTA TILL EFFEKTFÖRSTÄRKAREN (BILD 1)
Subwoofern bör alltid anslutas till en extern effektförstärkare.
Denna förstärkare tillhandahåller nödvändig elektrisk
effekt och lämplig dynamisk prestanda. Bruksanvisningen
innehåller även ett anslutningsschema som är avsett för
drift av en subwoofer.
LÄMPLIGA KABLAR
För att effekten ska matas på lämpligt och driftsäkert
sätt från förstärkaren till subwoofern, bör du välja en
högtalarkabel med en kabeltvärarea på 2 x 4 mm² för det
fall att beakta att kabellängden överstiger 3 meter. För
kortare kablar är en tvärarea på 2 x 2,5 mm² tillräcklig.
Lägg kabeln kortslutningssäkert, dvs. det får aldrig finnas
risk för att den kläms in mellan metalldelar. Kontrollera att
anslutningsskruvarna på högtalarna är hårt åtdragna och
kontrollera därefter anslutningen i regelbundna intervaller.
SUBWOOFERNS POLARITET
På grund av varierande förhållanden i olika fordon är det
enklast att prova sig fram till rätt polaritet i subwoofern.
Lägg på musik som du brukar höra på och välj sedan
den inställning som låter bäst. Vissa radiomottagare/
styrenheter har en integrerad funktion för direkt
polaritetsinställning (phase). Omkastning av polariteten
motsvarar en fasvridning med 180 grader.