МicroSD орнату
Micro SD карта SIM-карталардың слотынан төмен
орналасқан слотқа салынады. SIM-картаға арналған
слотқа жад картасын салмаңыз! Micro SD картаны micro
SD-картаға арналған слотқа алтынданған түйіспесін
төмен қаратып салыңыз.
МicroSD алу
Деректердің жоғалып кетуіне жол бермес үшін жад кар-
тасын алар алдында смартфонды өшіріңіз. Өшіргеннен
кейін батарея бөлігінен қақпағын алыңыз, батареяны
шығарыңыз және слоттан жад картасын шығарыңыз.
НЕГІЗГІ ОПЕРАЦИЯЛАР
Телефонды қосу / сөндіру
Смартфонды қосу үшін қосу/сөнд. пернесін басып,
бірнеше секунд ұстап тұрыңыз. Экранда сурет пайда
болады, одан кейін негізгі интерфейс шығады. Экран
құлпын ашу үшін белгішесін дейін сүйреңіз жоғары
Экран бұғаттауын шешудің жеке күйіне келтіру әдісі үшін
«Баптаулар» > «Қауіпсіздік» дегенді таңдаңыз.
Смартфонды сөндіру үшін қосу/ сөнд. пернесін басып,
ұстап тұрыңыз, одан кейін Қуатты сөндіру және ОК
басыңыз
Ұйқы режиміне өту
Ұйқы режиміне өту үшін қосу/сөнд. пернесін басыңыз
Экран сөніп қалады да, смартфон қуатты үнемдеу
режиміне өтеді. Егер құрылғы белгілі бір уақыт ара-
лығында қолданылмаса, смартфон автоматты түрде ұйқы
режиміне өтеді.
Ұйқы режимінен шығу үшін қосу/сөнд. пернесін басып,
белгішесін дейін сүйреңіз жоғары белгісіне
. Экранда
негізгі интерфейс пайда болады.