Сенсорлық экранды пайдалану
Сыйымды экранмен жұмыс істеу саусақтардың көмегімен
немесе сыйымды экрандарға арналған арнайы стилустың
көмегімен жүзеге асырылады. Сенсорлық экранды пайда-
ланған кезде мынадай әрекеттерді орындауға болады:
1. Басу:
саусағыңызды экранға бір
рет тигізіңіз. Қосымшаларды
сіке қосу, мәтінді экран
пернетақтасынан енгізу,
бағдарламалық нүктелерді
таңдау үшін пайдаланылады.
2. Ұзақ басып тұру:
саусақпен элементті басып,
бірнеше секунд басулы
түрде ұстап тұрыңыз. Таңдап
алынған элемент жазба
белгісін жасау, қосымша
функцияларды шақыру үшін
пайдаланылады.