желісіне алғаш рет қосылған кезде смартфон автоматты
түрде оператордан Интернетке кіру нүктесін күйіне
келтіруді алады. Интернетке кіру үшін Сізге деректерді
беруге арналған қосылысты таңдап алу қажет. Ол үшін
«Баптаулар» > «Мобильді деректер» дегендерге өтіңіз
және Интернетке кіру үшін қолданылатын SIM-картаны
таңдап алыңыз. Сондай-ақ Сіз деректер беруді жылдам
қосу және ажырату үшін ескертпелер панелін пайдалана
аласыз.
Wi-Fi күйіне келтіру және қосылу
Жаңа қосылысты күйіне келтіру үшін «Баптаулар»
дегенді таңдаңыз. Күйіне келтіру менюінен «Wi-Fi»
тармағын таңдап алыңыз. Егер Wi-Fi модулі сөндірулі
тұрса, сол тармақты таңдап, оны қосыңыз. Құрылғы
экраннан табылған қолжетімді сымсыз желілер тізімін
көрсетеді. Сіз қосылғыңыз келетін желіні таңдап алыңыз,
содан кейін қажетті ақпаратты (логин/кілтсөз) енгізіңіз
және «Қосылу» белгісін басыңыз. Құрылғы Сіз енгізген
параметрлерді пайдаланып, таңдап алынған желімен
қосылуға тырысады. Сондай-ақ Сіз Wi-Fi модулін
жылдам қосу және ажырату үшін ескертпелер панелін
пайдалана аласыз.
ЕСКЕРТУ. Wi-Fi ашық желісіне қол жеткізу үшін дерек-
терді енгізу қажет емес. Қорғалған желілерге қосылу
үшін логин және/немесе кілтсөз енгізу қажет, оны сол
желінің провайдерінен анықтап алған жөн.
Компьютермен жұмыс істеу
Смартфонды USB-кабельдің көмегімен компьютерге қо-
сыңыз және жаңа құрылғының драйверінің орнатылуын
күтіңіз, әдепкі түрде смартфон ықшам медиа-құрылғы
(МТР) ретінде қосылады. Енді Сіз файлдарды смартфон-
нан компьютерге және керісінше бағытта көшіре аласыз.
Сіз қосылу тәсілін өзгерте аласыз, бұл үшін ескертпелер
панелін ашыңыз, «Сақтау құрылғысы ретінді қосылған..»
түймесін басыңыз да, қосылу тәсілін таңдаңыз.