Жұмыс үстеліндегі элементтерді жою
Алып тастағыңыз келген элементті таңдаңыз және ұстап
тұрыңыз.
Экранның жоғарғы жағында «Қосымшалар туралы» белгісі
пайда болады. Оған элементті апарыңыз және жіберіп
қалыңыз. «Алып тастауды» таңдайсыз және «ОК» басасыз.
Түсқағаздарды орнату
Негізгі экрандағы бос нүктеге саусағыңызды басыңыз және
ұстап тұрыңыз. Экранда қосымша мәзір пайда болады.
«Түсқағаздарды», содан кейін өзіңізге ұнаған бейнені
таңдаңыз және «Түсқағаздарды қалай орнату керекті»
басыңыз.
Күйіне келтіруді өзгерту
Негізгі экранда «Баптаулар» тармағын таңдаңыз. Экранда
смартфонның барлық күйіне келтірулерін басқаруға мүм-
кіндік беретін меню пайда болады. Талап етілген тармақты
таңдап алып, қажетті күйіне келтіруді жүзеге асырыңыз.
FOTA (Ауа бойынша бағдарламаны жаңарту)
Жүйелі түрде «Телефон туралы» > «Жаңартуларды тексе-
ру» элементтерін таңдап алыңыз
Деректерді беруге көп шығындар жұмсалуын болдырмау
үшін Wi-Fi желісін пайдаланған жөн.
• Жаңарту алдында аккумулятор зарядының жет-
кілікті болуына (50 % кем емес) және құрылғыда
қажетті бос жад көлемінің (кемінде 1 ГБ) бар
екендігіне көз жеткізіңіз.
• Жаңарту кезінде аккумуляторды алып шықпаңыз.
• root құқықтары бар құрылғыны пайдаланбаңыз.
ИНТЕРНЕТ ЖЕЛІСІНЕ ҚОСЫЛУ
Ұялы оператор желісіне қосылу (4G)
Құрылғы қоса салынған 4G-модеммен жабдықталған.
Ұялы Интернетке қосылу үшін SIM-карта пайдаланы-
лады. SIM-картаны құрылғыға орнатыңыз. 3G ұялы