Қатты ыстық пен суықтан: Құрылғыны - 10/14 төмен
немесе 45/113 жоғары температураныңәсерінен қорғаңыз.
СВЧ-сәулеленуден: Телефонды қысқа толқынды пеште
кептіруге тырыспаңыз.
Шаң мен ластанудан. Телефонды шаңның, кірдің,
құмның, тамақ өнімдерінің немесе басқа да бөгде заттардың
әсерінен қорғаңыз.
Сұйық тазартқыш құралдардан: Телефонды тазалау
үшін тек жұмсақ құрғақ матаны пайдаланыңыз. Спирттті
немесе басқа да сұйық тазарту құралдарын пайдаланбаңыз.
Механикалық әсерден: Телефонды құлатып алмаңыз.
Назар аударыңыз!
Өндіруші алдын ала хабарлаусыз телефонның жинақталы-
мына, техникалық және бағдарламалық қамтымынаөзгері-
стер енгізуге құқылы.
Бұл нұсқаулықты сақтамау телефонның істен шығуына және
оның әрі қарай кепілдік қызмет көрсетуден алып тасталуына
әкеп соғуы мүмкін.
Пайдаланушы нұсқаулығының электрондық нұсқасы www.
vertex-mobile.ru сайтында орналастырылған.
VERTEX авторластырылған сервистік орталықтардың толық
тізімін сондай-ақ www.vertex-mobile.ru сайтынан қарауға
болады.
Кепілдік ақпарат
Кепілдік телефонды сатып алған кезден бастап күшіне
енеді. Аталған жинақталымды ауыстырған жағдайда оларға
жаңа кепілдік мерзім белгіленбейді.