Кепілдік мерзімдер:
• Негізгі бұйым – 12 (он екі) ай.
• Батарея және қуаттау құрылғысы – 6 (алты) ай.
• Басқа аксессуарлар – 3 (үш) ай.
1. Бұл кепілдік өндірушінің кінәсінен болған ақаулар
мен бұзылуларға ғана қолданылады.
2. Өндіруші негізгі бұйымға пайдалану ережелері
сақталған жағдайда бұйым дайындалған күннен
бастап – 2 (Екі) жыл қызмет ету мерзімін белгілейді.
Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғанда өндіруші
алдын алу жұмыстарын жүргізу және бұйымның
одан әрі қауіпсіз пайдаалнылуы жөнінде кеңестер
алу үшін Авторластырылған Сервистік Орталыққа
(АСО) жүгінуге кеңес береді.
3. Егер ақаулық клиент құрылғыны пайдалану ереже-
лерін бұзу нәтижесінде туындаса (мысалы, механи-
калық бұзылулар немесе ылғал тию нәтижесінде),
кепілдік қызмет ету құқығынан айрылады.
4. Сатып алынған тауарда жетіспеушіліктерді байқаған
жағдайда тұтынушы талап ету тізімі мен тәртібі
«тұтынушылардың құқығын қорғау туралы» РФ
Заңында белгіленген талаптар қоюға құқылы.
5. Құрылғыны пайдаланар алдында қоса берілген
пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз
және оны қатаң сақтаңыз.
6. Кепілдік талон бұйымның моделі, сериялық нөмірі,
сатылған күні, дұрыс әрі нақты көрсетілсе және
сатушы фирманы нақты мөрлері, сатушының қолда-
ры болған жағдайда ғана жарамды. Бұйым моделі
мен сериялық нөмірі кепілдік талонда көрсетілген
моделі мен нөміірне сәйкес келуі тиіс.
Маңызды ақпарат
• Wi-Fi логотипі Wi-Fi Alliance сертификатталған белгісі
болып табылады.
• Google, Google, Android логотипі, Android, Google Search,
Google Maps, Gmail, YouTube, Play Market, Google Latitude
және Google Talk логотипі Google Inc корпорациясының
тауар таңбасы болып табылады.