In aanvulling op de schakelaar in de
installatie tekening/diagram aangegeven,
moet een meerpolige schakelaar in de
vaste bedrading met een contact opening
van min 3 mm.
Sluit de ventilator aan volgens het
bijbehorende schema.
DECOR S, C, SZ, CZ
Bij dit model kunt u kiezen uit de volgende
schema’s
Fig.3: schema voor aansluiting gekoppeld
aan het licht.
Fig.4: schema voor gebruik met eigen
schakelaar.
DECOR R, CR, RZ, CRZ
Dit model is voorzien van een instelbare
timer, welke de ventilator na uitschakeling
nog een aantal minuten (max. 20) na laat
draaien nadat de ventilator is uitgeschakeld.
Door de potentiometer tegen de klok in te
verdraaien wordt de nalooptijd langer (max.
30 min)
Door de potentiometer met de klok mee te
verdraaien wordt de nalooptijd korter.
DECOR H, CH, HZ, CHZ
Dit model is voorzien van een automatisch
werkende hygrostaat welke instelbaar is
tussen 60 en 90% RV. (relatieve
vochtigheid), deze instelling geschiedt door
het verstellen van de potentiometer op de
printplaat (zie fig.9), u dient hiervoor de
afdekplaat te verwijderen.
Door de potentiometer tegen de klok in te
verdraaien wordt de RV instelling hoger
(max. 90%)
Door de potentiometer met de klok mee te
verdraaien wordt de RV instelling lager
(min.60%)
Tevens is dit model voorzien van een
instelbare timer, welke de ventilator na
uitschakeling nog een aantal minuten
(max.20) na laat draaien.
Door de potentiometer “T” tegen de klok in
te verdraaien wordt de nalooptijd langer
(max. 20 min)
Door de potentiometer “T” met de klok mee
te verdraaien wordt de nalooptijd korter.
Voor gebruik in combinatie met een eigen
schakelaar of gecombineerd met het licht
sluit u de ventilator aan volgens schema 6.
U kunt de ventilator ook aansluiten op een
twee draads leiding, waarbij de ingebouwde
hygrostaat automatisch de ventilator in
werking stelt bij het ingestelde RV-niveau.
Deze automatische werking is altijd
preferent boven het gebruik van een eigen
schakelaar of lichtschakelaar, dus bij hoge
vochtigheid kunt u de ventilator niet
handmatig uitschakelen.
DECOR-100 CD, CDZ
Dit model is voorzien van een automatische
bewegingsdetector, welke de ventilator in
werking stelt Zodra er beweging wordt
waargenomen in een straal van +/- twee
meter binnen de detector.
Tevens is dit model voorzien van een
instelbare timer, instelbaar van enkele tot +/-
30 min.
Deze nalooptijd start nadat er geen
beweging meer wordt waargenomen.
De aansluiting geschiedt volgens schema 8.
Door de potentiometer tegen de klok in te
verdraaien wordt de nalooptijd langer (max.
30 min)
Door de potentiometer met de klok mee te
verdraaien wordt de nalooptijd korter.
Gebruikshandleiding
Deze instructie is beschikbaar op
http://www.solerpalau.com of contact uw
landelijke Soler & Palau dealer. Zie
http://www.solarpalau.com.
Dit apparaat kan worden gebruikt door
kinderen in de leeftijd van 8 jaar en hoger en
personen met verminderde lichamelijke,
zintuiglijke of geestelijke mogelijkheden of
gebrek aan ervaring en kennis als ze
toezicht of instructie hebben gekregen
betreffende het gebruik van het toestel op
een veilige manier en begrijpen de gevaren.
Het is verboden voor kinderen om met het
toestel te spelen. Schoonmaak en
onderhoud mogen niet door kinderen
uitgevoerd worden zonder toezicht.
Schoonmaak en onderhoud
Het andere oppervlak van de ventilator moet
alleen een periodieke reiniging, met een
doek licht geïmpregneerd met een zacht
schoonmaakmiddel.
S&P behoudt zich het recht voor om de
specificaties te wijzigen zonder kennisgeving.