NEDERLANDS
DECOR Badkamer-/ Toiletventilatoren
De installatie en instellingen dienen door
een erkend installateur gedaan te
worden. De DECOR Badkamer-/
Toiletventilatoren worden volgens strenge
normen voor productie en kwaliteitscontrole
zoals de norm ISO 9001 geproduceerd. De
werking van alle componenten is
gecontroleerd. Bij het einde van het
montageproces worden alle apparaten
getest.
Wij verzoeken u voordat u over gaat tot de
installatie en de inbedrijfstelling van dit
product deze handleiding aandachtig te
lezen. Deze bevat belangrijke aanwijzingen
voor uw eigen veiligheid en die van de
gebruikers tijdens de installatie, het gebruik
en het onderhoud.
Belangrijke informatie
Controleer de goede staat van het apparaat
bij het uitpakken. Elk fabrieksmatig defect of
defect tengevolge van het transport valt
onder de S&P-garantie, meld dit dan ook
onmiddellijk aan uw leverancier. Controleer
ook of het apparaat daadwerkelijk
overeenkomt met het door u bestelde model,
zie hiervoor het typeplaatje.
De installatie moet worden uitgevoerd door
een erkende installateur.
De installatie moet voldoen aan de ter
plaatse gelden normen op mechanisch en
elektrische installaties.
Indien u een ventilator gaat installeren die
lucht afvoert uit een ruimte met een
verbrandingsapparaat, moet u controleren of
er voldoende toevoer van verse lucht is om
een
correcte verbranding te kunnen
garanderen.
De ventilator is geschikt voor het afvoeren
van vervuilde lucht via een kanaal, zijnde
geen gookgaskanaal.
Installatie Fig.1
1: Afdekrooster
2: Montageschroeven
3: Aansluitklemmen
4: Uitblaas met terugslagklep
5: Kabelinvoer
De DECOR is geschikt voor montage in de
wand of aan het plafond, voor aansluiting op
een ventilatiekanaal of voor afvoer
rechtstreeks naar buiten. (zie fig.2).
De ventilator kan gemonteerd worden door
middel van bijgeleverde schroeven.
Controleer of er geen belemmeringen zijn in
het uitblaaskanaal en of de waaier vrij in het
ventilatorhuis kan draaien.
Boor een gat in de gekozen positie in wand
of plafond van: (fig.1).
Als de unit gemonteerd wordt in een
individueel kanaal, gebruik dan een
standaard kanaal:
- DECOR-100: 100 mm
- DECOR-200: 125 mm
-
DECOR-300: 150-160 mm
Draai de schroef (2) los welke het front
vasthoudt en verwijder het rooster.
Zorg ervoor dat er geen belemmeringen in
de luchtstroom zitten en dat de waaier vrij
kan draaien.
Monteer de ventilator en zorg ervoor dat dit
geen geluid kan veroorzaken door trilling.
Zorg dat de terugslagklep zich kan openen
en niet kan beschadigen tijdens transport.
Breng de aansluitsnoer door de
kabelopening (5) en monteer de ventilator
tegen de muur met de schroef (2) aan de
bovenzijde.
Sluit de snoer aan zoals beschreven,
monteer het front (1) en draai de schroef aan
(2).
Elektrische installatie
Belangrijk
De ventilator dient volgens de plaatselijk
geldende normen aangesloten te worden, en
u dient voordat de ventilator geplaatst wordt
de spanning van de aansluitleiding te halen.
De DECOR is een ventilator geschikt voor
aansluiting op één fase wisselstroomnet ,
zoals aangegeven op het type plaatje, de
ventilator is dubbelgeïsoleerd en mag
derhalve niet geaard worden.