SOLER&PALAU decor-100 cr Инструкция по эксплуатации онлайн [28/44]
opóźnienia czasowego. Jeżeli wilgotność
w pomieszczeniu jest niższa niż 60%,
wentylator nie włączy się. Jeśli jest
wyższa, wentylator będzie pracował do
momentu gdy poziomu wilgotności
spadnie poniżej 60% RH, a następnie
przez okres opóźnienia czasowego.
Wymagany poziom wilgotności jest
ustawiany przez przekręcenie
potencjometru ”% Hr” umieszczonego
na płytce (fig.9) dostępnej pod kra ką (1).
- Aby zwiekszyć ustawienie wilgotności -
przekręć w lewo (min.60 %)
- Aby zmniejszyć ustawienie wilgotności
- przekręć w prawo(max. 90%)
Aby ustawić wielkość opóznienia należy
przekręcić potencjometr “t min.” na
płytce (fig.9):
- Aby skrócić czas pracy wentylatora - w
lewo (min. 2 minuty)
- Aby wydłuzyć czas pracy wentylatora -
w prawo (max. 20 minut)
UWAGA: Jeżeli wentylator pracuje w
okresie opóźnienia czasowego należy
zaczekać, aż wyłączy się przed
wprowadzeniem nowych ustawień.
Uwaga:
Jeśli wentylator nie włącza się:
- Regulator wilgotności nie jest
ustawiony na minimum. Przekręć
pokretło regulatora przeciwnie do
ruchów wskazówek zegara(w sposób
delikatny), tak aby uzyskać parametry
minimalne.
- Wentylator znajduje się w miejscu,
gdzie nie ma przepływu powietrza.
- Poziom wilgotności w pomieszczeniu
jest niższy niż 60% RH.
- Jeżeli wentylator nie wyłącza się:
- Regulator wilgotności nie jest
ustawiony na maksimum. Przekręć
pokrętło regulatora zgodnie z ruchem
wskazówek zegara(w sposób
delikatny), tak aby uzyskać parametry
maksymalne.
- Poziom wilgotności w pomieszczeniu
jest wyższy niż 90% RH
DECOR-100 CD i CDZ
Powyższy model jest wyposażony w
detektor podczerwieni PIR. Wentylator
wlącza się automatycznie w momencie
wykrycia ruchu w odleglości max. do 2
metrów.
Urządzenie wyposażone jest także w
regulowany wyłącznik czasowy (1 do 30
minut) umożliwiający prace wentylatora w
ciągu ustawionego okresu po
uruchomieniu czujnikiem ruchu (fig.80).
Aby ustawić wielkość opóznienia
przekręć potencjometr na płytce (fig.7):
- Aby skrócic czas pracy wentylatora - w
lewo (min. 1 minuta)
- Aby wydlużyć czas pracy wentylatora -
w prawo(max. 30 minut)
Instrukcje użytkowania
Niniejsza instrukcja dostępna jest pod
adresem http://www.solerpalau.com/
oraz u lokalnego przedstawiciela firmy
Soler y Palau (lista oficjalnych
przedstawicieli znajduje się na stronie
http://www.solerpalau.com/).
Urządzenie może być użytkowane przez:
dzieci w wieku 8 lat oraz powyżej 8 roku
życia, osoby niepełnosprawne (o
ograniczonych zdolnościach fizycznych,
sensorycznych oraz psychicznych),
osoby bez doświadczenia oraz wiedzy
odnośnie urządzenia – tylko jeżeli zostały
odpowiednio przeszkolone z zakresu
bezpiecznego użytkowania urządzenia
oraz niebezpieczeństw jakie może ono
generować. Dzieci nie mogą bawić się
urządzeniem. Czyszczenie oraz
konserwacja nie mogą być wykonywane
przez dzieci..
CZYSZCZENIE ORAZ KONSERWACJA
Powierzchnie wentylatora wymagają
okresowego czyszczenia, z użyciem
delikatnego materiału z niewielką ilością
delikatnego detergentu.
S&P zastrzega sobie prawo do zmian
parametrów konstrukcyjnych bez
uprzedzenia.