DANSK
DECOR AKSIALVENTILATOR
Installation og indstilling af Decor skal
udføres af en autoriseret elektriker.
DECOR serien er fremstillet i henhold til
de vedtægter der er fastlagt i den
internationale kvalitetsstandard ISO
9001. Alle komponenter er blevet
kontrolleret, og alle de færdige produkter
er blevet testet individuelt ved slutningen
af fremstillingsprocessen.
Læs venligst denne brugsvejledning
inden apparatet tages i brug.
V
igtigt
Ved modtagelse af varen anbefales det
at kontrollere følgende:
- At det er den korrekte størrelse.
- At det er den korrekte model.
- At specifikationerne på mærkepladen
svarer til de krævede: spænding,
frekvens…
- At apparatet ikke er beskadiget
- Installation skal udføres af kvalificerede
fagfolk, i overensstemmelse med
stærkstrømsreglementet.
- Installation bør foregå i
overensstemmelse med de i landet
gældende reg
ler for elektriske
installationer.
- Apparatet må ikke bruges til udsugning
af giftige dampe, udstødning fra motorer
etc.
INSTALLATION Fig.1
VIGTIGT: r ventilatoren installeres, og
ledningerne tilsluttes, skal du sikre, at
hovedstrømmen er slået fra.
1- Frontgrill
2- Kabelindgang
3- Afgang
4- Fastspændingsskrue
5- Tilslutningsklemmer
DECOR er velegnet til væg- eller
loftsmontering og kan enten lede luften
ud direkte eller via et enkelt aftræk eller et
centralt kanalsystem (fig. 2).
Ventilator kan monteres på væggen eller
loftet ved hjælp af de 4 medfølgende
gummi ”
fødder” og skruer.
Bor et hul i væggen eller lofte
t på
diameter: (fig.1)
Hvis enheden skal installeres med
individuelt aftræk skal der benyttes
standard kanaler:
- Decor-100: 100 mm
- Decor-200: 125 mm
- Decor-300: 150-160 mm
Fjern skruen (2) og aftag frontgrillen (1).
Kontrollér, at der ikke er nogen hindringer
for luftstrømmen, og at blæserhjulet kan
dreje frit.
Monter ventilatoren på væggen, således
at den sidder helt lige for at undgår støj
eller problemer m
ed rotation af
blæserhjulet. Kontrollér, at
kontraspjældet kan åbnes frit og ikke er
blevet beskadiget under transporten. Før
strømkablet ind gennem kabelindgangen
(5), og monter ventilatoren på væggen
(Fig. 1).
Tilslut de elektriske ledninger som
beskrevet nedenfor, og montér derpå
frontgrillen (1), og fastspænd skruen (2).
ELEKTRISK TILSLUTNING
DECOR er beregnet til 230 V. Spænding
og frekvens som angivet på ventilatorens
mærkeplade. Ventilatorerne er dobbelt
isoleret (klasse II), og det er derfor ikke
nødvendigt med en jordforbindelse.
Ventilatoren skal installeres med en
dobbeltpolet afbryder med en kontakt
åbning mindst 3 mm.