DECOR S, C, SZ, CZ
Til disse modeller anvendes følgende
diagramer:
Fig. 3 Tilslut ventilatoren via
lyskontakten.
Fig. 4 Tilslut ventilatoren via en
uafhængig kontakt.
DECOR R, CR, RZ og CRZ
Disse modeller er forsynet med en
indstillelig timer. Ved hjælp af timeren kan
ventilatoren fortsætte med at køre i den
indstillede periode, efter at der er slukket
for kontakten.
Fig. 5 viser hvordan ventilatoren
forbindes til en individuel kontakt.
Fig. 6 viser hvordan ventilatoren
forbindes med samme kontakt som til
belysningen.
Timeren indstilles ved at justere
potentiometret printet (fig. 7) Dette er
tilgængeligt så frontgrillen er aftaget.
- Driftsperioden reduceres ved at dreje
med
uret (min. 1 minut).
- Driftsperioden øges ved at dreje mod
uret (max. 30 minutter).
DECOR H, CH, HZ og CHZ
Modeller med en elektronisk hygrostat,
der kan indstilles fra 60 til 90 % relativ
fugtighed (%RH), og med en timer, der
kan indstilles mellem 2 og 20 minutter.
Anbefalinger
-Udvis forsigtighed hvis ventilatorens
indstillinger skal justeres via
potentiometeret på printet, da dette er
skrøbeligt.
- For at op den bedste resultat med
hygrostaten skal ventilatoren være
installeret et sted hvor der god
luftcirkulation.
- Juster ikke luftfugtigheden udenfor det
rum hvori ventilatoren er installeret.
- Hvis luftfugtigheden konstant er højere
end 90 % RH, vil ventilatoren konstant
køre.
Drift
Eksempel 1: Automatik drift (fig. 9)
Ventilatoren starter automatisk, når
fugtighedsniveauet i lokalet overstiger det
indstillede niveau. Ventilatoren standser
automatisk, når fugtighedsniveauet falder
til under det indstillede niveau og efter
udløbet af den periode, der indstilles på
timeren.
Eksempel 2: Automatisk drift som i
eksempel 1 med en funktion til
overstyring af hygrostaten ved hjælp af
lyskontakten (fig. 10), når
fugtighedsniveauet i lokalet er lavere
end
det indstillede niveau. I dette eksempel
bliver ventilatoren ved med at køre i den
periode, der er indstillet med timeren,
efter at der er slukket for lyskontakten.
BEMÆRK: Når fugtighedsprocenten
er højere end den indstillede værdi,
slår ventilatoren fra manuel over på
den automatiske funktion. Det
betyder, at der ikke kan slukkes for
ventilatoren på kontakten.
Indstillinger
Ventilatoren er indstillet til 60 %
luftfugtighed og 2 minutters efterløb.
Når luftfugtigheden i huset er under 60 %
er ventilatoren slukket. Når luftigheden i
rummet overstiger 60 % vil ventilatoren
automatisk i gang, og køre indtil
luftfugtigheden igen er under 60 % RH,
og herefter kører i den efterløbsperiode
der er valgt på timeren. Efterløb og timer
indstilles på potentiometrene på printet
(Fig. 9 )
Den ønskede luftfugtighed indstilles
potentiometeret, «% RH», der sidder på
printpl
aden
(fig. 7), efter frontgitteret (1) er fjernet.
-Fugtighedstallet øges ved at dreje med
uret (min. 60 %).