- Fugtighedstallet reduceres ved at dreje
mod uret (max. 90 %).
Timeren indstilles ved at dreje på
potentiometret «T min», på printpladen
(fig. 7):
-Driftsperioden reduceres ved at dreje
med uret (min. 2 minutter).
- Driftsperioden øges ved at dreje mod
uret (max. 20 minutter).
-
BEMÆRK: Efterløbsperioden skal
være overstået inden ventilatoren igen
kan justeres.
NB:
Hvis ventilatoren ikke starter.
-Juster forsigtigt hygrostaten mod uret til
laveste niveau.
- Ventilatoren er monteret et sted hvor der
ikke er tilstrækkelig med
luftgennemstrømning
- Luftfugtigheden i rummet er under 60 %
RH
Hvis ventilatoren ikke stopper.
-Juster forsigtigt hygrostaten med uret til
højeste niveau.
- Luftfugtigheden i rummet er over 90 %
RH
DECOR-100 CD og CDZ
Disse modeller er udstyret med en PIR
(passiv infrarød) føler og justerbar
efterløbstimer (1-30 minutter).
Enheden starter automatisk når den
opfanger bevægelse i rummet indenfor
en radius af 2 meter (Fig. 8) og fortsætte
indenfor den valgte efterløbsperiode.
Den ønskede efterløbstid indstilles via
potentiometeret på printet (Fig. 7), og er
tilgængeligt efter frontgrillen er fjernet (1):
-For at reducere efterløbstiden, drej mod
uret. (min. 1 minut).
-For at øge efterløbstiden, drej med uret.
(max. 30 minutter).
Bruger Info
Denne manual kan downloades
http://www.solerpalau.com
eller ved at
kontakte den nærmeste leverandør af
Soler & Palau produkter. Find liste over
importører på http://www.solerpalau.com
.
Dette apparat må ikke benyttes af børn
under 8 år, eller af personer med
nedsatte fysiske, mentale eller motoriske
evner uden vejledning af en myndig
person. Børn ikke lege med dette
apparat. rn ikke udføre rengøring
eller vedligehold af dette apparat uden
opsyn af en voksen.
Rengøring og Vedligehold
Ventilatoren behøver kun periodisk
rengøring med en klud opvredet i
sæbevand.
S&P forbeholder sig retten til ændringer uden
yderligere varsel.