1
XXXXXXXX ©CANON INC.2011
2
3
1
4
5
(BK/M/C/PGBK/Y)
1
2
3
2
1
3
Видаліть захисні аркуші та стрічку (tape).
Перевірте комплектацію.
Адаптер для
8-сантиметрових
(3,15-дюймових) дисків (3.15
inches (8 cm) disc adapter)
Шнур живлення
Чорнильниці (Ink tanks)
Лоток дисковода
(Disc tray)
Компакт-диск
із програмою
встановлення
(Setup CD-ROM)
Посібник та інші документи
Папір Matte Photo Paper MP-101
(для автоматичного Print Head Alignment)
Підключення до мережі:
належним чином підготуйте
мережні пристрої,
наприклад маршрутизатор
або точку доступу.
Підключення через USB:
необхідний USB-кабель
(не входить до комплекту
поставки).
Не допускайте падіння предметів усередину апарата. Вони можуть призвести до
пошкодження.
Лоток виведення паперу (Paper Output Tray) автоматично відкривається в разі початку друку.
Не кладіть жодних предметів на передню частину лотка.
Не приєднуйте USB-кабель на цьому
етапі.
Приєднайте шнур живлення.
44
Відрегулюйте кут нахилу
РК-дисплея (LCD), потім
натисніть кнопку УВІМК. (ON).
55
Посібник для
початку роботи
Спершу прочитайте!
Зберігайте під рукою для
звертання в майбутньому.
Windows є торговельною маркою або
зареєстрованою торговельною маркою
Microsoft Corporation у США та/або
інших країнах.
Windows Vista є торговельною маркою
або зареєстрованою торговельною
маркою Microsoft Corporation у США
та/або інших країнах.
Macintosh, Mac, Mac OS, AirPort
і Bonjour є торговельними марками
Apple Inc., зареєстрованими у США
та інших країнах.
Номер моделі: K10368 (MG5340)
Для виконання настроювання розташуйте апарат поруч
із точкою доступу (безпроводової локальної мережі)
і компютером.
УКРАЇНСЬКА
Відкрийте лоток виведення
паперу (Paper Output Tray).
11
Підніміть модуль сканування / кришку (Scanning Unit / Cover), потім видаліть жовтогарячу
стрічку (orange tape) і захисний матеріал (protective material).
Щоб модуль сканування / кришку (Scanning Unit / Cover) можна було підняти, кришка для притиснення
документів (Document Cover) має бути закрита!
22
Закрийте модуль сканування /
кришку (Scanning Unit / Cover).
33
Підготовка
Комплектація
Снимите защитные листы и ленту (tape).
Проверьте комплектацию.
Адаптер для дисков
диаметром 8 см
(3,15 дюйма) (3.15 inches
(8 cm) disc adapter)
Сетевое подключение:
При необходимости
подготовьте сетевые
устройства, такие как
маршрутизатор и точка
доступа.
Подключение USB:
Необходим кабель USB
(не входит в комплект
поставки).
Руководства и другие
документы
Кабель питания
Чернильные
контейнеры (Ink tanks)
Установочный
компакт-диск
(Setup CD-ROM)
Matte Photo Paper MP-101
(для автоматического Выравнивание
печатающих головок)
Лоток для диска
(Disc tray)
Не допускайте падения каких-либо предметов внутрь устройства. Это может привести
к выходу устройства из строя.
Лоток приема бумаги (Paper Output Tray) автоматически открывается при начале печати.
Пространство перед лотком должно быть свободно.
Не подключайте кабель USB на этом
этапе.
Подсоедините кабель питания.
44
Отрегулируйте угол наклона
ЖК-дисплея (LCD), а затем
нажмите кнопку ВКЛ (ON).
55
Руководство по
началу работы
Прочтите в первую очередь!
Держите руководство под рукой
для использования в качестве
справки в дальнейшем.
Windows является товарным знаком
или зарегистрированным товарным
знаком Microsoft Corporation в США
и/или других странах.
Windows Vista является товарным
знаком или зарегистрированным
товарным знаком Microsoft Corporation
в США и/или других странах.
Macintosh, Mac, Mac OS, AirPort
и Bonjour являются товарными знаками
Apple Inc., зарегистрированными
в США и других странах.
Номер модели: K10368 (MG5340)
Для выполнения настройки поместите устройство рядом
с точкой доступа (беспроводной сети) и компьютером.
РУССКИЙ
Откройте лоток приема бумаги
(Paper Output Tray).
11
Поднимите модуль сканирования / крышку (Scanning Unit / Cover), затем снимите оранжевую
ленту (orange tape) и защитный материал (protective material).
Крышка сканера (Document Cover) должна быть закрыта, чтобы можно было поднять модуль сканирования /
крышку (Scanning Unit / Cover)!
22
Закройте модуль сканирования /
крышку (Scanning Unit / Cover).
33
Подготовка
Комплект
поставки
QT5-4150-V01
PRINTED IN XXXXXXXX