Candy GO 1260DX-37S Инструкция по эксплуатации EN онлайн [1/41]
Instrucciones para el uso
Istruzioni per l’uso
Bedienungsanleitung
Instruções de Utilização
User instructions
ES
IT
DE
PT
EN
GO 1260 DX
GO 1280 DX