937
(35.2 cm
3
)
941C (39.0 cm
3
)
941CX
(39.0 cm
3
)
Mod. 50170252 rev. 1 - Ott/2009
P
MANUAL DE INSTRUÇÕES
GR
ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
TR
ÜFLEYİCİ KULLANIM KILAVUZU
CZ
VOD K POUŽITÍ
RUS UK
PУKOBOДCTBO ПO ЭКCПЛУAТAЦИИ
PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI