Hotpoint-Ariston RSM 601 W Инструкция по эксплуатации онлайн [21/24]
21
KZ
Сақтандырулар мен
кеңестер
! Бұл кір жуғыш машина халықаралық қауіпсіздік
ережелеріне сай өңделіп шығарылған. Төмендегі
ақпарат қауіпсіздік ережелерін ескерту мақсатында
берілген және оны мұқият оқып шығу қажет.
Жалпы қауіпсіздік
• Құрылғыны қолданғаннан кейін оны токтан
ажыратуды және су шүмегін жабуды ұмытпаңыз.
• Бұл құрылғы қауіпсіздіктеріне жауапты адам
құрылғыны қолдану бойынша кеңес не нұсқау
бермеген жағдайда, дене, сезіну немесе ой
қабілеті төмен немесе тәжірибесі мен білімі
жеткіліксіз адамдармен (оның ішінде балалармен)
қолданылуға арналмаған. Балалар құрылғымен
ойнамауы үшін оларды бақылау керек.
• Бұл құрылғы тек үйде пайдаланылуға арналған.
• Құрылғыны жалаң аяқ немесе қолыңыз немесе
аяғыңыз ылғал болғанда ұстамаңыз.
• Құрылғыны розеткадан ағытқан кезде ток кабелінен
ұстап тартпаңыз. Айырды ұстап тартыңыз.
• Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде жуғыш зат
тартпасын ашпаңыз.
• Ағызылған суға тимеңіз, себебі оның
температурасы өте жоғары болуы мүмкін.
• Есікті күштеп тартпаңыз. Әйтпесе, кездейсоқ
ашудан қорғауға арналған қауіпсіздік құлпы
механизмі зақымдалуы мүмкін.
• Құрылғы бұзылып қалса, ешбір жағдайда өз
бетіңізбен жөндеу мақсатында ішкі бөліктерге тиюші
болмаңыз.
• Әрқашанда балаларды құрылғыдан алыс ұстаңыз.
• Жуу циклы барысында есік қатты қызып кетуі мүмкін.
• Құрылғыны жылжыту керек болса, екі немесе үш
адамнан тұратын топпен жұмыс істеңіз және де
өте абай болыңыз. Мұны жалғыз өзіңіз орындаушы
болмаңыз, себебі құрылғы өте ауыр.
• Кірлерді кір жуғыш машинаға салмас бұрын,
барабан бос екеніне көз жеткізіңіз.
Қоқысқа тастау
• Орама материалдарын қоқысқа тастау: ораманың
қайта пайдаланылуы мүмкін болатындай жергілікті
ережелерді орындаңыз.
• Электр және электроникалық құралдардың
қалдықтарына қатысты 2012/19/EU - WEEE
Еуропа заңнамасына сәйкес үй құрылғылары
қалыпты сортталмаған қалалық қалдық ағымымен
бірге жойылмауы тиіс. заңнамасына сәйкес үй
құрылғылары қалыпты сортталмаған қалалық
қалдық ағымымен бірге жойылмауы тиіс. Қоршаған
орта мен адам денсаулығына тиетін зиянның алдын
ала отырып, ескі құрылғылар қайта пайдалануды
және қайта өңдеуді оңтайландыру мақсатында
бөлек жиналуы керек. Өнімдегі сызылған
«доңғалақты қоқыс жәшік» сізге құрылғыны тастаған
уақытта бөлек жиналуы туралы есіңізге салады.
Ескі құрылғыларды дұрыс тастау жөнінде ақпарат
алу үшін пайдаланушылар жергілікті өкілдеріне
немесе сатушыларына хабарласулары керек.
Есікті қолмен ашу
Ток өшіп қалғанға байланысты есікті ашу мүмкін
болмаса және кірлерді алғыңыз келсе, төмендегі
әрекеттерді орындаңыз:
1. айырды розеткадан ағытыңыз.
2. құрылғы ішіндегі судың деңгейі есік саңылауынан
төмен екеніне көз жеткізіңіз; олай болмаса, ағызу
түтігінің көмегімен, суретте көрсетілгендей, артық
суды шелекке ағызып алыңыз.
3. бұрағыштың көмегімен, кір жуғыш машинаның
алдыңғы төмен бөлігіндегі қақпақ панелін алып
тастаңыз (суретті қараңыз).
4. пластикалық арқалық өзінің тоқтау позициясынан
босағанша, суретте көрсетілгендей, ілмектің
көмегімен сыртқа қарай тартыңыз; төмен қарай
тартып, бір уақытта есікті ашыңыз.
5. құрылғыға итеріп салмас бұрын, ілмектері орнына
мықтап отырғанына көз жеткізіп, панельді орнына
қойыңыз.
Сақтау және тасымалдау шарттары
• Буып түйілген кір жуғыш машина табиғи түрде
желдетілетін, ылғалдығы 80 %-дан аспайтын жабық
жайда сақталуы тиіс.
Кір жуғыш машина ұзақ уақыт бойы
қолданылмайтын болса және жылытылатын жайда
сақталса, ішіндегі суды толығымен ағызу керек.
Тасымалдамас бұрын кір жуғыш машинаның
барабанына зақым келмеуі үшін, тасымалдау
бұрандаларын машинадағы төлкелерге бекіту
керек.
Кір жуғыш машина бір орынға мықтап бекітіліп, кез
келген жабық көлікпен тік қалыпта (жұмыс істеген
кездегі қалпы) тасымалдануы тиіс.
Тиеген және түсірген кезде кір жуғыш машинаға
механикалық соққы тигізуге ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.
20