Hotpoint-Ariston RSM 601 W Инструкция по эксплуатации онлайн [24/24]
24
KZ
Қызмет көрсету
Техникалық көмек көрсету қызметіне хабарласпас бұрын:
Ақаулықты өзіңіз шеше алатыныңызды тексеріңіз («Ақаулықтарды жою» тарауын қараңыз).
Ақаулық шешілгенін тексеру үшін жуу циклын қайтадан бастаңыз.
Олай болмаса, өкілетті Техникалық көмек беру орталығына хабарласыңыз.
! Тек уәкілетті мамандардан көмек сұраңыз.
Келесі мәліметтерді оңай жерде ұстаңыз:
ақаулықтың түрі;
құрылғының моделі (Мод.);
сериялық нөмірі (С/н).
Бұл ақпаратты кір жуғыш машинаның артқы жағына бекітілген және есікті ашу арқылы құрылғының алдынан
көруге болатын техникалық деректер тақтасынан табуға болады.
195135402.00
06/2015 - Xerox Fabriano
Изготовитель –
ЗАО «ИНДЕЗИТ ИНТЕРНЭШНЛ».
РОССИЯ, 398040, г. Липецк, пл. Металлургов, 2
ЗАО «ИНДЕЗИТ ИНТЕРНЭШНЛ».
Служба сервиса тел. (4742) 42-41-00
www.hotpoint.eu