13
KZ
Қазақша
KZ
КІР ЖУҒЫШ МАШИНА
Мазмұны
Орнату, 14-15
Қаптамадан алу және түзулеу
Ток пен суды қосу
Бірінші жуу циклы
Техникалық деректері
Кір жуғыш машина сипаттамасы, 16-17
Басқару тақтасы
Дисплей
Жуу циклын іске қосу, 18
Жуу циклдары мен опциялары, 19
Жуу циклдарының кестесі
Жуу опциялары
Жуғыш заттар мен кірлер, 20
Жуғыш зат тартпасы
Кірлерді дайындау
Арнайы жуу циклдары
Жүкті теңестіру жүйесі
Сақтық шаралары мен кеңес, 21
Жалпы қауіпсіздік
Қоқысқа тастау
Сақтау және тасымалдау шарттары
Күтім көрсету және техникалық қызмет
көрсету, 22
Су мен токты өшіру
Кір жуғыш машинаны тазалау
Жуғыш зат тартпасын тазалау
Құрылғының есігі мен барабанына күтім көрсету
Сорғыны тазалау
Судың кіріс түтігін тексеру
Ақаулықтарды жою, 23
Қызмет көрсету, 24
VMUF 501
Пайдалану нұсқаулығы