IT Istruzioni d’uso
EN Instructions for use
FR Notice d’emploi
DE Gebrauchsanleitung
ES Instrucciones de uso
BR-PT Instruções para uso
NL Gebruiksaanwijzing
DK Brugsanvisning
FI Käyttöohjeet
CZ Návod na použití
SK Návod na použitie
HU Használati útmutató
SL Navodila za uporabo
RU Инструкции по пользованию
TR Kullanım kılavuzu
HR/SRB/MNE/BiH Upute za uporabu
EL Οδηγίες χρήσεως
AR