EN UA
ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВЯЗАННЯ
НА ДУШОВІ КАБІНИ ERLIT
Дякуємо, що Ви обрали продукцію ERLIT!
З усіх питань, що пов
язані з монтажем, експлуатацією та обслуговуванням душових кабін
ERLIT, просимо звертатися в авторизовані сервісні центри, адреси яких вказано в даному
гарантійному талоні та на сайті виробника http://www.neosan.ru.
Дані гарантійні зобовязання доповнюють права та обовязки споживачів, що визначені
законом, і жодним чином їх не обмежують. На душові кабіни ERLIT встановлюється гарантія
виробника 12 місяців з дати продажу, і 24 місяці з дати продажу (при монтажі виробу
співробітниками авторизованих сервісних-центрів, крім обладнання встановленого в місцях
громадського користування).
При зверненні покупця в торгову організацію або авторизований сервісний центр у споживача
повинні бути: касовий або товарний чек і справжній гарантійний талон , що затверджений
продавцем або інші докази укладення договору та оплати товару. Зовнішній вигляд і
комплектність виробу обовязково перевіряє покупець у момент отримання виробу у
розібраному вигляді, надалі претензії на вигляд і комплектності не приймаються.
Гарантія не поширюється на недоліки товару
, які виникли внаслідок обставин, за які
не відповідає виробник, в тому числі:
на вироби порушення товарного вигляду яких викликані пошкодженнями при переміщенні
виробу, після моменту передачі покупцеві, некваліфікованого монтажу або ремонту виробу
неуповноваженими особами, а також порушенням правил експлуатації кабіни.
на несправності, які викликані не залежними від виробника причинами, такими як перепади
тиску у водопровідних і електричних мережах, корозією труб і якості водопровідної води.
Щоб уникнути подібних випадків виробник рекомендує встановлювати при монтажі кабіни
редуктор тиску, фільтр механічного очищення і пристрій захисного відключення (УЗО).
при ушкодженнях викликаних стихійними лихами.
на випадки пошкодження викликані використанням засобів по догляду містять агресивні
хімічні або абразивні речовини не призначених для цього виробу.
Для проведення гарантійного обслуговування покупець зобовязаний забезпечити вільний
доступ до кабіни.
Свої пропозиції щодо поліпшення
якості сервісного обслуговування продукції ERLIT
прохання надсилати на адресу: service@neosan.ru, service@sanplan.ru
WARRANTY POLICY
FOR ERLIT SHOWER CABINS
Thank you for choosing ERLIT products!
All enquiries regarding installation, exploitation and maintenance of ERLIT shower cabins should be
addressed to authorized service centers, addresses of which are speci ed in this war
ranty coupon
and on the manufacturer’s website http://www.neosan.ru. These warranty obligations supplement
rights and obligations of consumers de ned by law and restrict them by no means.
The service life of ERLIT shower cabin is 10 years, within this period the manufacturer shall provide
the customer with the possibility to obtain spare parts.
The manufacturer’s warranty for ERLIT shower cabins and their components is 12 months a er
sales date and 24 months a er sales date if installed by authorized service center employees
(except for equipment installed in public accommodations).
When contacting a trading organization or an authorized service center, the customer needs to have:
a cashier’s or sales receipt and this warranty coupon veri ed by the salesperson, or other proofs that
the agreement was signed and the goods were paid for.
Product appearance and completeness must be checked by the customer at the moment of
receiving the dismantled product; further claims regarding appearance and completeness will not
be accepted.
The warranty shall not apply to product shortcomings occurred as a result of
circumstances the manufacturer is not responsible for, including:
• products, marketable appear
ance of which was damaged during product transportation a er
handing over to the customer, installation or product repair performed by unauthorized parties, as
well as violation of cabin exploitation rules.
• malfunctions caused by reasons the manufacturer is not responsible for
, such as pressure
di erentials in water-pipe and electric networks, corrosion of pipes and quality of tap water. In
order to avoid such events the manufacturer strongly recommends installing pressure reducer,
mechanical cleaning lter and protective cutout device (PCD) when installing the cabin.
• damages caused by natural disasters.
• cases of damages caused by using maintenance products containing aggressive chemicals or
abrasive agents not intended to be used with this product.
In order to receive a warranty service a customer must ensure free access to the cabin.
Send your suggestions regarding quality improvement of a er-sales service of ERLIT
products to this address: service@neosan.ru, service@sanplan.ru