Little Doctor LD-91 Инструкция по эксплуатации онлайн [10/12]
10
UKR
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СПОЖИВАЧІВ УКРАЇНИ
Найменування: ПРИЛАД ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ МЕХАНІЧНИЙ.
Модель LD-91.
Призначення: вимірювання максимального (верхнього) та мінімального (ниж-
нього) артеріального тиску людини за тонами Короткова.
Рекомендації: Тільки дипломований лікар на основі даних зі щоденника може
проаналізувати тенденцію Вашого артеріального тиску. Пам’ятайте, що діагностику та
будьяке лікування гіпертонії може робити тільки дипломований лікар на основі пока-
зань артеріального тиску, отриманих лікарем самостійно. Прийом або зміну дозувань
лікарських засобів, які приймаються, необхідно робити тільки за рекомендаціями
лікаря. Щоб отримати правильні показники Вашого артеріального тиску, необхідно
зберігати тишу під час вимірювання. Точність вимірювання артеріального тиску зале-
жить від відповідності манжети приладу розмірам Вашої руки. Манжета не має бути
завелика, або замала. Цей прилад розраховано для вимірювання тиску у дорослої
людини. Тому проконсультуйтесь з лікарем, якщо потрібно вимірювати тиск у дитини.
При необхідності повторного вимірювання пам’ятайте, що кровообіг має відновитися.
Тому проводьте повторне вимірювання тільки через 5 хвилин. Однак особам, які
страждають на виражений атеросклероз, внаслідок значної втрати еластичності су-
дин потрібен значно більший час між вимірюваннями (10-15 хвилин). Це стосується
і пацієнтів, які тривалий час страждають на цукровий діабет. Для більш точного виз-
начення артеріального тиску рекомендується проводити серії з 3-х послідовних
вимірювань та розраховувати середнє значення результатів вимірювань.
Догляд, зберігання, ремонт та утилізація: Прилад необхідно оберігати від
підвищеної вологості, прямих сонячних променів, ударів. Не зберігайте та не викори-
стовуйте прилад у безпосередній близькості від нагрівальних приладів та відкритого
вогню. Оберігайте прилад від забруднення. Не допускається контакт приладу з
агресивними розчинами. Не допускається прання манжети. Оберігайте манжету та
резинові трубки від гострих предметів. При необхідності здійснюйте ремонт тільки в
спеціалізованих організаціях. По закінченні встановленого терміну служби необхідно
періодично звертатися до спеціалістів (спеціалізовані ремонтні організаціі) для
перевірки технічного стану приладу та, якщо необхідно, для здійснення утилізації у
відповідності до діючих в даний час правил утилізації у вашому регіоні.
Гарантійні зобов’язання та дата виготовлення: На цей прилад встановлено
гарантійний термін протягом 24 місяців
, а на манжету 12 місяців від дати прода-
жу.
Гарантійні зобов’язання оформлюються гарантійним талоном під час продажу
приладу покупцю. Адреси організацій, що здійснюють гарантійне обслуговування
вказані у гарантійному талоні. Рік виробництва зазначено
в серійному номері чотирма цифрами після символів «АА». Серійний номер розта-
шовано на корпусі манометра.
Відомості про сертифікацію, держ. реєстрацію та виробника: Модель LD-
91 відповідають вимогам ГОСТ 6915-89 України. Зареєстровані в МОЗ України
(Свідоцтво № 10600/2011 від 08.07.2011р.).
Продукт компанії: Продукт компанії: ЛІТТЛ ДОКТОР ІНТЕРНЕШНЛ (С)ПТІ. ЛТД., 35
Сележ Роуд № 09-05 Парклайн Шопінг Центр, Сингапур 188307.
Вироблено: Little Doctor Electronic (Nantong) Co., Ltd., No.8, Tongxing Road Economic &
Technical Development Area 226010 Nantong, Jiangsu, P. R. China.
Претензії та побажання споживачів надсилати за адресою: а/с 123, м.Київ-49, 03049,
«Ергоком» ТПК ПП. Тел. бесплатной горячей линии: 0-800-200-00-37.
www.LittleDoctor.ua