Cata AVLAKI 600 XGBK Нержавеющая сталь; Черная Инструкция по эксплуатации онлайн [22/24]
22
DEKORATÍV KONYHAI ELSZÍVÓ
Tisztelt Vásárló!
Köszönjük, hogy az elszívónkat választotta. Kérjük, hogy optimális felszerelése,
használata és karbantartása érdekében alaposan olvassa el az alábbi utasításokat.
Megjegyzés: A kézikönyben említett ábrák az első oldalakon találhatók.
Elszívó falra történő felszerelése (keresse az ábrákon a szimbólumot)
Figyelem! Tartsa be a páraelszívókra vonatkozó helyi előírásokat.
Ne kösse az elszívót füstelvezető-, szellőző-, illetve meleglevegő-
csövekre. Győződjön meg arról, hogy a helyiség szellőzése
megfelel a helyi hatóságok előírásainak. Gondoskodjon arról, hogy a
helyiség berendezéseinek maximális levegőelszívása ne legyen nagyobb,
mint 4 Pa (0,04 mbar). A helyiségnek megfelelő szellőzéssel kell rendelkeznie, ha
az elszívót gázüzemű vagy más tüzelőanyaggal működő készülékkel használja egy
helyen. Az elszívott levegőt gázüzemű vagy más tüzelőanyaggal működő készülékek
füstgázelvezetésére szolgáló csöveken keresztül kell a szabadba vezetni. A
légelszívásra vonatkozó jogszabályokat be kell tartan.
A pára környezetbe történő kivezetésére legalább Ø 120 mm-es merev PVC csövet
használjon.
A fenti korlátozások nem vonatkoznak a környezetbe való kivezetéssel nem rendelkező
elszívókra (keringtető rendszer aktívszén-szűrővel).
Az elszívót a sablonnak és az 1–16. ábrán megadottaknak megfelelően kell
felszerelni.
Amennyiben a főzőfelület és az elszívó közti távolság (lásd 3. ábra) nagyobb a
mellékelt sablonon megadottnál, tartsa be a tűzhely gyártójának utasításait.
Kizárólag gáztűzhelyek esetén: Az elszívótól való távolságnak legalább 65 cm-nek
kell lennie.
Az elszívó hálózatba történő bekötése
Figyelem! Az elszívó bekötése előtt kapcsolja le az elektromos áramellátást, és
ellenőrizze, hogy a szolgáltatott feszültség és frekvencia megfelel-e a készülék
adattábláján feltüntetett értékeknek.
Ha az elszívó rendelkezik csatlakozódugóval, dugja be egy hozzáférhető helyen lévő,
a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő hálózati aljzatba.
Ha az elszívó nem rendelkezik csatlakozódugóval, kösse be közvetlenül az elektromos
hálózatba egy, a helyi jogszabályi előírásoknak megfelelő, leválasztást lehetővé tevő,
könnyen hozzáférhető megszakítón keresztül.
Az elszívó használata – Biztonság
Figyelem! Az elszívó elektrosztatikus kisülés (pl. villámlás) esetén leállhat. Ez
nem járhat a készülék sérülésével. Kapcsolja le az elszívó elektromos ellátását,
majd egy perc eltelte után kapcsolja vissza.
Ne engedje, hogy az elszívót gyerekek vagy működtetésre alkalmatlan személyek
használják, kivéve, amennyiben ezeket a személyeket egy, a biztonságukért felelős
személy felügyeli, illetve a készülék használatát nekik elmagyarázza.
A gyermekekre vigyázni kell, nehogy játsszanak a készülékkel.
A tűzveszély elkerülése érdekében rendszeresen tisztítsa meg a fémszűrőt, és ne
hagyja felügyelet nélkül a forró olajat tartalmazó serpenyőket, illetve ne ambírozzon
ételeket az elszívó alatt.
Amennyiben sérülés vagy nem megfelelő működés jeleit tapasztalja, ne használja
az elszívót. Forduljon egy hivatalos forgalmazóhoz vagy engedéllyel rendelkező
viszonteladóhoz.
A hozzáférhető részek sütés-főzéskor felforrósodhatnak.
Az elszívó használata – Kezelőpanel (keresse az ábrákon a szimbólumot)
A különböző kezelőpanelek leírását lásd alább. Minden esetben ellenőrizze az Ön
elszívójába beszerelt panel típusát és tekintse meg a feltüntetett ábrát.
Csúszókapcsolós panel (P1. ábra)
Elszívóventilátor sebessége – helyzetek: KI, 1., 2. és 3. sebesség1-
Elszívóventilátor működésjelző lámpája.2-
Világítás be-/kikapcsoló.3-
Elektronikus gombos panel (P2. ábra)
Világítás be-/kikapcsoló.1-
Világítás működésjelző lámpája.2-
Elszívóventilátor sebessége gomb: 1., 2. és 3. sebesség Az elszívóventilátor 3-
kikapcsolásához nyomja meg újból az aktuális sebességet.
Elszívóventilátor működésjelző lámpája.4-
Időzítés: Tartsa két másodpercig lenyomva a kiválasztott sebesség gombját, míg a
kijelző villogni nem kezd. Az elszívóventilátor 15 perc múlva leáll, a világítás pedig
kikapcsol. Az időzítés kikapcsolásához nyomja meg egyszer a kiválasztott sebesség
gombját.
Négysebességes panel – Digitális kijelző (P3. ábra)
Világítás be-/kikapcsoló.1-
Elszívóventilátor be-/kikapcsoló.2-
Elszívóventilátor sebességének csökkentése.3-
Elszívóventilátor sebességkijelző panelje.4-
Elszívóventilátor sebességének növelése.5-
Elszívóventilátor turbó sebességre kapcsolása.6-
Elszívóventilátor időzítésének be-/kikapcsolása.7-
Időzítés: Az elszívóventilátor 5 percig az aktuális sebességfokozaton működik,
majd további 5 percig az alacsonyabb sebességfokozatok mindegyikén, egészen a
kikapcsolásig, amikor a világítás is kikapcsol.
Ötgombos panel (P4. ábra)
Elszívóventilátor működésjelző lámpája.1-
Világítás be-/kikapcsoló.2-
Elszívóventilátor kikapcsoló.3-
Elszívóventilátor sebessége – gomb: 1., 2. és 3. sebesség4-
Érintőpanel (P5. ábra)
Szűrőtisztításra gyelmeztető kijelző/gomb. Figyelmeztetés a szűrőcsere 1-
szükségességére a kikapcsolásához nyomja meg, ha megtisztította vagy
kicserélte a szűrőt.
Elszívóventilátor időzítésének be-/kikapcsolása.2-
Világítás be-/kikapcsoló. A fényerő beállításához tartsa lenyomva a gombot.3-
Elszívóventilátor be-/kikapcsoló.4-
Elszívóventilátor sebessége – gomb: 1., 2. és 3/4. sebesség5-
Időzítés: Az elszívóventilátor 5 percig az aktuális sebességfokozaton működik,
majd további 5 percig az alacsonyabb sebességfokozatok mindegyikén, egészen a
kikapcsolásig.
Csúszó érintőpanel (P6. ábra)
Elszívóventilátor be-/kikapcsoló.1-
Elszívóventilátor sebességének csúszó érintőpanelje. A -3- gombbal együtt is 2-
használatos.
Világítás be-/kikapcsoló. Nyomja meg a gombot, és míg az villog, a -2- csúszó 3-
érintőpanellel állítsa be a világítás fényerejét.
Elszívóventilátor időzítésének be-/kikapcsolása.4-
Szűrőtisztításra gyelmeztető kijelző/gomb. Figyelmeztetés a szűrőcsere 5-
szükségességére a kikapcsolásához nyomja meg, ha megtisztította vagy
kicserélte a szűrőt.
Időzítés: Az elszívóventilátor 2 percig az aktuális sebességfokozaton működik,
majd további 2 percig az alacsonyabb sebességfokozatok mindegyikén, egészen a
kikapcsolásig, amikor a világítás is kikapcsol.
Figyelmeztetés a ZEN típus esetén
Az elülső panel az elszívó be-, illetve kikapcsolásakor automatikusan kinyílik, illetve
visszahúzódik.
Az elszívó karbantartása
Figyelem! Az elszívó karbantartási munkálatai előtt mindig kapcsolja le az
elektromos áramellátást. Hiba esetén forduljon egy hivatalos forgalmazóhoz
vagy engedéllyel rendelkező viszonteladóhoz.
A külső burkolat tisztítása: Használjon nem maró, folyékony tisztítószert, és kerülje a
dörzshatású tisztítószereket.
Zsírszűrők: A tűzveszély elkerülése érdekében havonta egyszer vagy amikor a kijelző
jelzőlámpája jelzi annak szükségességét, alaposan tisztítsa meg. Ehhez vegye ki
a szűrőket, és mossa le tisztítószeres meleg vízzel. Amennyiben mosogatógépet
használ, a szűrőket függőlegesen helyezze be, hogy a szilárd maradékok nehogy
lerakódjanak rajtuk.
Aktívszén-szűrők: 3 havonta cserélje le a őket..
Fontos: Amennyiben naponta több mint két órát használja az elszívót, a szűrőket
gyakrabban kell tisztítani, illetve cserélni. Mindig használjon a gyártótól származó
eredeti szűrőket.
Izzó kicserélése (keresse az ábrákon a szimbólumot)
Figyelem! Mielőtt az izzókhoz nyúlna, kapcsolja le az elektromos áramellátást,
és várja meg, hogy az izzók lehűljenek.
Fontos: Csak az elszívó adattábláján feltüntetett új izzókat használjon.
A halogén izzók helyett alumínium tükörrel ellátott izzókat használjon. Ne használjon
dikroikus izzókat – túlmelegedés veszélye.
Jogi információk
A gyártó:
- Kijelenti, hogy e termék megfelel a 2006. december 12-i 2006/95/EK irányelv
kisfeszültségű elektromos berendezésekre és a 2004. december 15-i 2004/108/
EK irányelv elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó valamennyi
alapkövetelményének.
- Nem vállal felelősséget a kézikönyv utasításainak és a berendezés helyes
használatára vonatkozó hatályos biztonsági előírásoknak a be nem tartásából eredő
hibákért.
- Fenntartja a jogot, hogy minden előzetes értesítés nélkül módosítsa a berendezést
vagy e kézikönyvet.
Amennyiben a termékeinkkel kapcsolatosan technikai segítségre vagy további
információkra van szüksége, forduljon hivatalos forgalmazónkhoz.
HU