Goclever DVR FULL HD 2 Инструкция по эксплуатации онлайн [12/19]
12
1. Gniazdo kart SD
2. Mikrofon
3. Dioda
4. Gniazdo USB
5. Przycisk “w górę”
6. Przycisk “w dół”
7. Przycisk “enter”
8. Gniazdo HDMI
9. Przycisk włączenia
10. Przycisk “menu”
11. Przycisk zmiany trybu “mode”
12. Soczewka
13. Diody podczerwone
14. Wyświetlacz
15. Przycisk “reset”
16. Głośnik
Przyciski oraz Diody LED
Przyciski
Nazwa
Objaśnienie
Pięć przycisków
1. Kliknięcie – rozpocznij nagrywanie, wykonaj zdjęcie.
2. Kliknięcie w menu wybranie element menu.
3. Kliknięcie w trybie odtwarzania – rozpoczęcie odtwarzania.
1. Kliknięcie w menu przejdź do kolejnego elementu.
2. Przytrzymanie obsługa zoom.
1. Kliknięcie w menu przejdź do poprzedniego elementu.
2. Przytrzymanie obsługa zoom.
Przycisk MODE
Wybierz tryb, wybierz menu
Przycisk
zasilania
3. Włącz/wyłącz urządzenie
4. W trybie podglądu/nagrywania – włącz/wyłącz diody podczerwone
Przycisk menu
1.Wejdź/wyjdź z menu 2. Zablokuj/odblokuj pliki wideo.
Diody LED
Nazwa
Objaśnienie
Dioda zasilania
Czerwona dioda oznacza ładowanie baterii, wyłączona dioda oznacza
zakończone ładowanie
Dioda pracy
urządzenia
Niebieska dioda oznacza włączone urządzenie, pulsująca dioda
oznacza nagrywanie w toku